comenzi la domiciliu cliseru.ro

Controale ITM Ialomița

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
11/08/2020 | Lege si Ordine

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa a desfăşurat în luna iulie 2020, acţiuni de control în domeniul relaţiilor de muncă, în urma cărora s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 426.300 lei.

Activitatea de identificare şi combatere a cazurilor de muncă fără forme legale de angajare s-a realizat prin 148 de controale inopinate la toate tipurile de angajatori. Persoanele implicate într-o asemenea activitate ilegală sunt total neasigurate şi neprotejate de eventuale riscuri, suferind serioase dezavantaje economice şi sociale. Inexistenţa contractelor individuale de muncă împiedica statul în exercitarea prerogativelor sale fiscale. Un număr de 21 persoane, din care 8 femei,  au fost identificate desfăşurând activitate de muncă nedeclarată la 8 angajatori care au fost sancționaţi cu amenzi în valoare de 340.000 lei.

Modul în care sunt respectate prevederilor legale privind timpul de muncă şi de repaus a fost urmărit la un număr de 149 de angajatori şi au fost aplicate 36 sancţiuni contravenţionale din care 26 avertismente şi 6 amenzi în valoare de 15.300 lei.

În principal, problemele deficitare reieşite în urma acţiunilor de control efectuate de către inspectorii de muncă, au constat în :

  • Neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii;
  • Netransmitere, în registrul general de evidenţă a salariatilor în format electronic,  a elementelor contractelor individuale de muncă  pentru salariaţii aflaţi la lucru , anterior începerii activităţii;
  • Nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă, evidenţa precară a timpului de lucru;
  • Neintroducerea datelor şi netransmiterea la inspectorat a programului REVISAL;
  • Neacordarea în condiţiile legii a unor drepturi salariaţilor (plata orelor suplimentare, repaus săptămânal, plata orelor de noapte, neplata la termenele convenite prin contractele de muncă a salariilor);
  • Necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, la încetarea contractului individual de muncă;
  • Nerespectarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă, pentru remedierea neconformităţilor constatate în procesele verbale de control încheiate anterior.

Pentru aceste deficienţe au fost dispuse 115 de măsuri de intrare în legalitate cu termene concrete de realizare.

ITM IALOMIȚA
Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️