Contribuții la sănătate pentru venituri realizate din valorificarea produselor agricole

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează persoanele fizice care obţin venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole, că datorează contribuţii sociale de sănătate pentru veniturile realizate din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.

Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele menţionate mai sus o constituie venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, iar cota de contribuţie datorată este în cuantum de 5,5%, reţinute la sursă de către plătitorii veniturilor respective.

Contribuţiile asigurărilor sociale de sănătate se reţin la sursă de către plătitorul veniturilor, care are obligaţia declarării şi virării până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcţie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit, şi reprezintă obligaţii finale.