Contribuabilii beneficiază de amnistie fiscală și în anul 2020

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

 Amnistia fiscală se aplică pentru toate categoriile de contribuabili:

  1. Anulare accesorii aferente obligațiilor principale restante la data de 31 martie 2020 (la data de 31 martie există principal + accesorii).

Pentru a beneficia de anularea accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plăteascã obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, să achite obligațiile curente (cele apărute după 31 martie 2020) și eventualele accesorii aferente acestora, să aibă depuse toate declarațiile fiscale și să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

  1. Anulare accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadențã anterioarã datei de 31 martie 2020 inclusiv (la data de 31 martie 2020 nu există restanțe).

Contribuabilii care depun declarație rectificativă prin care declară obligații suplimentare cu scadență mai veche de 31 martie 2020 pot beneficia de anularea accesoriilor aferente acestora dacă plătesc aceste obligații, precum și obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), depun toate declarațiile fiscale și, bineînțeles, depun și cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

  1. Anulare accesorii aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv dacã la aceastã datã contribuabilul are în sold doar accesorii, iar obligațiile bugetare principale au fost stinse (la data de 31 martie există doar accesorii).

Pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plăteascã obligațiile curente, principale și accesorii (cele născute după 31 martie 2020), să depunã toate declarațiile fiscale si să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

  1. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecției fiscale care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței au în derulare o inspecție fiscală pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătesc aceste obligații până la termenul de plată stabilit în decizia de impunere și dacă depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacã acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.

– Dacă îndeplinește condițiile, un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor în oricare dintre facilitățile fiscale menționate anterior, independent sau cumulat.

            Baza legală: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale (Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai 2020).

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa