comenzi la domiciliu cliseru.ro

Consiliul Județean vrea să realizeze parcul solar fotovoltaic Gura Ialomiţei din resursele proprii ale judeţului

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
21/01/2012 | Locale Ialomita

Pe suprafeţele de teren din zona Giurgeni – Gura Ialomiţei s-a identificat un potenţial energetic solar şi eolian, context în care Consiliul Judeţean Ialomiţa şi-a propus realizarea proiectului „Asigurarea energiei electrice pentru funcţionarea unor instituţii publice din judeţul Ialomiţa prin captarea energiei verzi solare – Parcul Solar Fotovoltaic Gura Ialomiţei”, participând astfel la sesiunea de depunere de proiecte prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007—2013. Realizarea acestui proiect a fost aprobată de Consiliul Judeţean Ialomiţa în şedinţa din luna aprilie 2010 și are în vedere asigurarea energiei electrice prin captarea energiei verzi solare, puterea instalată totală fiind de 2 MW.
Din motive independente de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi de calitatea proiectului, acesta nu a fost admis pentru obţinerea unei finanţări în cadrul Programului Operaţional Sectorial menţionat, motiv pentru care realizarea acestuia se va face din resursele proprii ale judeţului. Luând în considerare valoarea proiectului, stabilită în anul 2010 la suma de 48.450.850 lei, singura modalitate viabilă de finalizare a obiectivului propus nu o poate constituie decât realizarea în patru etape succesive (module), fiecare modul urmând să aibă o putere instalată de 0,5 MW.
În cadrul ședinței Consiliului Județean Ialomița, susținută miercuri, 18 ianuarie, s-a propus ca, în raport cu resursele financiare prognozate pe anul în curs, aprobarea realizării modulului 1 „Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa 1-0,5 MW” care, conform Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici supuşi aprobării, are o valoare totală de 4.546.511,21 lei şi o durată de execuţie de 6 luni.
În conformitate cu „Strategia energetică a României pentru perioada 2007 — 2020″, ponderea energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie trebuie să reprezinte 35% din consumul intern brut de energie electrică până în anul 2015, ajungând până la 38% în 2020. Noile investiţii în energie trebuie să ţină seama atât de priorităţile naţionale în domeniul energetic şi nevoii de diversificare a aprovizionării şi de reducere a poluării, aşa cum sunt acestea stipulate în Strategia energetică naţională, cât şi de constrângerile constructive ale Sistemului Energetic Naţional, date mai ales de Reţeaua Electrică de Transport.