comenzi la domiciliu cliseru.ro

Consiliul Județean Ialomița vrea din nou în administrare Palatul Administrativ

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
11/10/2013 | Locale Ialomita

Intenția de preluare în administrare a clădirii Palatului Administrativ de la Instituția Prefectului vine în condițiile în care Consiliul Județean, care ocupă la ora actuală peste 60% din clădire, a mai fost administrator temporar în anul 2006 când s-au efectuat lucrări de consolidare, a alocat fonduri importante în acest sens, și mai are în plan să o facă și pentru alte lucrări.

consiliul judetean ialomita prefecturaConsiliul Judeţean Ialomiţa ar avea, astfel, posibilitatea de a-l folosi şi dispune, în condiţiile stabilite de lege, în funcţie de necesităţile rezultate din desfăşurarea diverselor activităţi, acţiuni sau proiecte.

În 2006, pentru consolidarea și refuncționalizarea clădirii, Consiliul Judeţean Ialomiţa a alocat din bugetul propriu al judeţului Ialomiţa o  cofinanţare în sumă de 2.317.360,12 lei, reprezentând 45% din valoarea investiţiei şi alte cheltuieli (avize/autorizaţii, dirigenţie de şantier etc.), în cuantum de 148.416,36 lei.

Cu ocazia executării lucrărilor de consolidare, s-au efectuat şi lucrări importante de refuncţionalizare pentru asigurarea funcţionalităţii integrale a obiectivului, conform cerinţelor legislative în vigoare (securitate şi evacuare în situaţii de urgenţă, siguranţa în exploatare, siguranţa la foc, igienă, sănătatea oamenilor şi refacerea mediului ambient): recompartimentarea unor spaţii şi modificarea destinaţiei acestora, precum şi montarea unor uşi rezistente la foc la încăperile destinate arhivei şi depozitelor de materiale etc.

Reprezentanții Consiliului Județean susțin că Instituţia Prefectului îşi va desfăşura în continuare activitatea în Palatul Administrativ, unde ocupă în prezent o suprafaţă utilă de 37,84% din total spaţiu, ponderea pe care o deţine Consiliul Judeţean Ialomiţa fiind în total suprafaţă utilă de 62,16%.

„Consiliul Judeţean Ialomiţa, în calitate de autoritate publică deliberativă, poate adopta hotărâri în măsură să contribuie la reabilitarea termică şi întreţinerea în condiţii corespunzătoare a clădirii. La această dată sunt necesare lucrări de anvelopare termică a clădirii, care ar conduce la o reducere semnificativă a costurilor pentru plata energiei termice, o îmbunătăţire a aspectului estetic al clădirii, în special al faţadei. De asemenea este necesară reorganizarea curţii interioare care separă clădirea principală de viitoarea sală de spectacole a judeţului, aflată în curs de modernizare şi aparţinând patrimoniului public al judeţului Ialomiţa”, precizează reprezentanții Consiliului Județean.

La ora actuală, Palatul Administrativ din municipiul Slobozia, imobil compus din subsol, parter şi patru etaje, în suprafaţă construită de 2.670 mp şi terenul aferent de 5.838 mp, este înscris în domeniul public al statului şi se află în administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa.

Preluarea clădirii Palatului Administrativ se face prin Hotărâre de Guvern, nu înainte însă de a primi și acordul consilierilor județeni.