comenzi la domiciliu cliseru.ro

Consiliul Județean Ialomița concesionează teren pentru pășunat în zona Giurgeni

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
17/06/2015 | Locale Ialomita

Consiliul Județean Ialomița a aprobat, recent, concesionarea unor terenuri agricole neproductive, proprietatea privată a județului lalomița, situate în extravilanul comunei Giurgeni.

Terenurile ce urmează a fi supuse concesionării, pentru o perioadă de 5 ani, au o suprafață totală de peste 311 ha, fiind destinate exercitării activităților de pășunat.

De la dobândirea terenurilor agricole și până în prezent, Consiliul Județean lalomița a concesionat aceste terenuri în scopul exploatării lor prin cultivarea cerealelor, a orezului sau în regim de pășune, după cum terenurile au fost categorisite ca fiind productive sau neproductive.

Întrucât contractele de concesiune pentru o parte din terenurile neproductive, aflate în zona administrativă a comunei Giurgeni, au fost reziliate ori au ajuns la maturitate, în acest fel fiind libere de sarcini, existând un mare interes pentru concesionarea acestui teren cu destinația pășunat, fapt atestat de numeroasele cererile adresate de crescătorii de animale din zonă, Consiliul Județean a propus ca terenurile disponibile să fie concesionate cu destinația pășunat.

„În urma mai multor solicitări ale crescătorilor de animale din zonă și având în vedere faptul că acest teren a rămas disponibil, am propus acest proiect de hotărâre de concesionare a acestui teren. Terenul va fi împărțit în mai multe loturi, de aproximativ 40-50 de hectare, pentru a beneficia aproximativ 7 – 8 crescători de animale. În paralel, ne propunem ca, în ședința următoare, să scoatem o suprafață mai mare care va fi disponibilizată și se va elibera de sarcini, aproximativ 1.600 de hectare, pentru a acoperi toate cererile crescătorilor de animale din zonă. Redevența anterioară pentru pășunat a fost inferioară, astfel că am făcut un calcul economic și am încercat această valoare a concesiunii de 200 de lei pe hectar pe an. Sperăm să o obținem”, a declarat vicepreședintele C.J., Ioan Martin.

Până în prezent, redevența obținută pe astfel de terenuri a fost de 139 lei.

Concesionarea terenurilor agricole neproductive urmează să se facă în urma unor licitații publice. Licitația se va desfășura pe mai multe module, un ofertant având posibilitatea să depună oferte fie pentru unul sau toate cele șapte module. În situația în care pe parcursul derulării contractului de concesiune, interesul propriu al concedentului impune, prin act adițional se va proceda la reducerea cu până la 5% a suprafeței concesionate, cu reducerea corespunzătoare a redevenței datorată de concesionar pentru suprafața respectivă.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin trei oferte valabile, în caz contrar concedentul având obligația să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, doar pentru modulele unde nu au fost cel puțin 3 oferte valabile.

Pentru atribuirea contractului de concesiune, prin proiectul de hotărâre s-a propus și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, din a cărei componență fac parte funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.