Consiliul Județean Ialomița: Anunț convocare ședință extraordinară – 14.10.2020

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară în data de 14.10.2020, ora 14,00  în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I.   Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 23.09.2020.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1.        proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, aferent sezonului competițional 2020-2021, și încheierea contractelor de finanțare;

2.        proiect de hotărâre privind  aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2020– 2021;

3.        privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul III, anul 2020.

III.   Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

EMIL – CĂTĂLIN GRIGORE