Consiliul Județean Ialomița: Anunț convocare ședință extraordinară – 17.11.2020

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară în data de 17.11.2020, ora 14,00   în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

 I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 09.11.2020.

 II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

 1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Marian Neacșu;

 

 1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mocioniu Adrian – Nicolae;

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

 

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

 

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

    

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;

 

 1. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;

 

 1. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;

 

 1. proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Primăriei Comunei Axintele a „Microbuzului Mercedes-Benz”, bun mobil aflat în proprietatea privată a județului Ialomița.

 

III. Diverse

             Ședința este publică.

PREŞEDINTE, MARIAN PAVEL