comenzi la domiciliu cliseru.ro

Consilierii au decis schimbarea destinaţiilor Punctelor şi Centralelor Termice vândute în municipiul Slobozia

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
13/06/2019 | Locale Ialomita

Aceste construcţii au fost puse în funcţiune în 1974, iar în anul 2005 au fost trecute în conservare. În condiţiile în care conservarea lor presupunea cheltuieli suplimentare, fiecare centrală în parte a fost evaluată pentru a putea fi scoasă la licitaţie, stabilindu-i-se valoarea de piaţă.

Sedinta Cl Slobozia
Sedinta Cl Slobozia

Din 2009, acestea au fost vândute, rând pe rând, fiecare spațiu având stabilită o anumită destinație. În acele spaţii s-au desfăşurat diverse activităţi comerciale, prestări servicii, servicii medicale, activităţi nepoluante, terenul aferent acestor construcţii fiind concesionat pentru o perioadă de 49 de ani celui care a cumpărat construcţia. Preţurile de pornire la licitaţie au variat în funcţie de suprafaţa construită, de la 100.000 lei, la 180.000 lei.

În ședința Consiliului Local Slobozia, din luna mai, consilierii au aprobat schimbarea destinațiilor punctelor și centralelor termice vândute în Slobozia și, implicit, modificarea contractelor de vânzare, prin eliminarea pactului comisoriu de grad IV, care se activa în momentul nerespectării obligației de menținere a destinației de folosință a imobilului. Mai precis, dacă proprietarul schimba destinația imobilului, îl pierdea.

„Ținând cont că drepturile proprietarilor acestor imobile, consfinţite prin Constituţia României și prin Declaraţia Europeană a Drepturilor Omului, sunt îngrădite în ceea ce priveşte desfăşurarea în acestea și a altor activităţi decât cele stabilite prin destinaţia la data contractelor de vânzare, considerăm oportună aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se permită modificarea destinaţiei Punctelor și Centralelor Termice vândute prin licitaţie publică, precum și aprobarea modificării contractelor de vânzare, printr-un act adiţional, referitor la pactul comisoriu de grad IV prevăzut în acestea. Activităţile desfăşurate în Punctele și Centralele Termice vândute prin licitaţie publică vor fi cele prevăzute în Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal, după caz”, se arăta în expunerea de motive.

Proiectul de hotărâre a provocat numeroase discuții, mai ales că proiectul primise avize negative de la comisiile de specialitate.
Secretarul municipiului susținea că la vremea respectivă a fost „o mică exagerare” când s-au adoptat astfel de proiecte, îngrădindu-se, astfel, dreptul proprietarilor prin limitarea dreptului de dispoziție asupra acelor spații. Pe de altă parte, consilierii susțineau că respectivii proprietari și-au asumat în momentul cumpărării spațiilor și destinația pe care o vor da acestora, având la vremea aceea întâietate la licitație, pe lângă alți comercianți.

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 2 abțineri.