Comunicat de presă – CONFERINȚA FINALĂ A PROIECTULUI:

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

head f ue

„Dezvoltarea resurselor umane în 19 comunități rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investește în oameni!”

Fundația Romtens, în colaborare cu partenerii săi –Universitatea de Studii din Perugia – Italia, SC. DAD Expertise SRL, SC Euro DSM Management și Consultanță SRL și Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană – organizează în data de 26 octombrie 2015 Conferința finală a proiectului „Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunități Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, contract de finanțare POSDRU/135/5.2/S/126095. Evenimentul va avea loc în București, la hotel Crowne Plaza, sala Orhideea, începând cu ora 08:30 și va include şi o scurtă conferință de presă.

Proiectul desfăşurat în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, în 19 comunități rurale, la nivelul a 19 judeţe din trei regiuni de dezvoltare: Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia, a abordat două domenii în care Fundaţia Romtens a derulat proiecte în ultimii 15 ani şi anume, „dezvoltarea comunitară” şi „promovarea sănătăţii la locul de muncă”.

Printre activitățile specifice derulate în cadrul proiectului s-au regăsit:

  • furnizarea de programe de formare profesională: cursuri de perfecţionare (Manager de proiect, Manager resurse umane, Inspector resurse umane, Competenţe antreprenoriale, Inspector SSM, Specialist SSM) şi un curs de calificare (Lucrător în comerţ),
  • organizarea de sesiuni individuale și colective de informare şi consiliere,
  • organizarea de campanii de informare și conștientizare pe teme legate de promovarea sănătății şi promovarea sănătății la locul de muncă,
  • organizarea unei Burse a locurilor de muncă,
  • organizarea de vizite de studiu şi vizite de intrare în parteneriat,
  • organizarea de evenimente de promovare a proiectului și de diseminare a rezultatelor acestuia

Aceste activităţi au fost dedicate mai multor categorii de persoane din cele 19 comune din proiect: manageri, angajați, șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență, dar și populația în ansamblul ei. Astfel, proiectul a urmărit îmbunătățirea accesului la ocupații non-agricole, creșterea competențelor profesionale în domenii non-agricole, precum și facilitarea integrării pe piața muncii a persoanelor din grupul ţintă. Printre rezultatele activităților de informare și promovare se regăsesc  şi 19 târguri de sănătate și 19 caravane locale organizate în vederea promovării unui stil de viață sănătos și a importanței respectării normelor de sănătate și securitate la locul de muncă.

Un moment special în cadrul conferinţei, va fi marcat de premierea câştigătorilor „Competiţiei Caravanele de Sănătatea şi Securitatea în Muncă” desfăşurate în rândul întreprinderilor şi producătorilor individuali din comunităţile rurale incluse în proiect.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon 0722.362.361, 021.637.30.02, persoană de contact Cristina ROTARU ([email protected]).

footer f ue