Cererile de solicitare a ajutorului specific în agricultura ecologică se pot depune până pe 15 octombrie

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Ialomita informează potenţialii beneficiari că, până la 15 octombrie 2012 inclusiv, se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, sprijin acordat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Ajutorul se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în perioada de conversie (de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică).

Pot beneficia de ajutorul specific persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– sunt înregistrate în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică,la Ministerul Agriculturiişi Dezvoltării Rurale, prin Direcţiile Agricole Judeţene;

– deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de către M.A.D.R.;

– deţin un document justificativ /certificat de conformitate /master certificat /certificat de confirmare a conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie (anul 1 /anul 2/  anul 3), cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine – emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;

– se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani;

In cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin0,30 haocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente.

Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.

În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află suprafaţa mai mare (pentru exploataţiile din domeniul vegetal); pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.

Cuantumul plaţii anuale suplimentare/ exploataţie se calculează de către A.P.I.A., după finalizarea tuturor verificărilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fiecare sector la numărul exploataţiilor eligibile, având in vedere plata anuala suplimentara maxima/ exploataţie pentru fiecare categorie de dimensiune a exploataţiei.

Pentru anul 2012, România beneficiază de suma totală de 4.098.000 euro, cu aproximativ 20% mai mult decât suma disponibilă pentru anul precedent.

Pentru mai multe informaţii, poate fi consultată pagina web oficiala a Agenţiei de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultura http://www.apia.org.ro/buget_FEGA.htm, unde se află modelul de cerere, instrucţiunile de completare, ghidul solicitantului şi toate formularele necesare.