Cererile de plată pentru ajutorul de stat privind ameliorarea raselor de animale, pentru septembrie 2011 se depun până la 14 octombrie 2011

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură APIA informează că, până la data de 14 octombrie 2011 inclusiv, se depun cererile de plată pentru ajutorul de stat privind ameliorarea raselor de animale, aferente lunii septembrie 2011.

 Conform H.G. nr. 207/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prestatorii de servicii cu cereri iniţiale anuale depuse şi aprobate depun lunar, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare efectuării serviciilor, la centrele APIA judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cererile de plată completate, însoţite de următoarele documente aferente lunii pentru care a efectuat serviciile:

a)            memoriul tehnic cu progresele înregistrate în realizarea obiectivelor propuse, aprobat de ANARZ;

b)            lista cu serviciile, echipamentele şi materialele aferente achiziţionate, aprobată de ANARZ;

c)            documentele justificative prevăzute la art.12, art.13, art.14, art.15, şi/sau art.16, după caz.

Prestatorul depune cererea de plată pentru serviciul prestat şi anexează documentele justificative pentru cheltuielile efectuate, precum şi documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat, producătorii agricoli, a sumelor corespunzătoare, în funcţie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici si mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole, aşa cum sunt prevăzute în Anexa 1la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din data de 09 august 2009.

Solicitanţii ajutorului de stat sunt asociaţii sau organizaţii de crescători care prestează  serviciile prevăzute la art.2 din H.G.nr.207/2011 şi îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt persoane juridice conform legislaţiei în vigoare;

b) sunt acreditaţi de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr.G.K. Constantinescu”, în calitate de autoritate competentă, denumită în continuare ANARZ, pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 16 alin.(1) lit. a ) şi b) din Regulamentul (CE) nr.1857/2006;

c) efectuează serviciile prevăzute la lit.b),  în conformitate cu prevederile legale;

d) realizează parametrii tehnici ai programului de ameliorare ai rasei pentru care solicită sprijinul financiar.