comenzi la domiciliu cliseru.ro

Centrul de recuperare și reabilitare neuro-psihică pentru adulți de la Movila, o necesitate îngrijorătoare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
19/01/2013 | Locale Ialomita

În județul Ialomița există la ora actuală 8.330 de persoane cu handicap, dintre care 7.314 sunt adulte. La o populație de 258.669 de persoane, cele cu handicap reprezintă puțin peste 3%. Dintre acestea, sunt încadrate într-un grad de handicap neuropsihic 1.575 de persoane care au dreptul la asistent personal sau indemnizație echivalentă. O parte dintre bolnavii psihici care nu mai pot fi îngrijiți la domiciliu pot fi preluați de centre specializate. Din păcate, în județul Ialomița cererea este foarte mare față de locurile disponibile.

„Este îngrijorătoare această cifră atât pentru politicieni cât și pentru cei care au în responsabilitate preocuparea pentru calitatea sănătății oamenilor și pentru acest segment dramatic”, sublinia președintele Consiliului Județean Ialomița, Silvian Ciupercă.

De exemplu, în Centrul de îngrijire și asistență de la Slobozia, care are o capacitate de 141 de locuri, sunt găzduite 60 de persoane cu handicap psihic sau mintal, un număr destul de mare, care depășește capacitatea de găzduire. În anul 2012 au existat 57 de cereri pentru internarea în acest centru, însă numai 20 au fost soluționate Oficialii din domeniu susțin că la ora actuală nu mai sunt locuri disponibile și că, pentru a putea aduce un beneficiar nou, „ar trebui să moară unul din centru ca să-i facă loc…”.

centru recuperare neuro psihica movila ialomita
centru recuperare neuro-psihică Movila, Ialomița

Astfel că s-a decis înființarea unui centru de recuperare și reabilitare neuro-psihică pentru adulți, la Movila, unde a existat, în urmă cu mulți ani, un centru de plasament.

„Necesitatea punerii în practică a proiectului privind înființarea unui Centru de recuperare și reabilitare neuro-psihică pentru adulți la Movila este una stringentă”, susține secretarul județului, Adrian Ionescu, în condițiile în care la nivelul județului Ialomița activitățile de asistență socială dedicate persoanelor cu handicap sunt unele relativ reduse în comparație cu alte județe. Dincolo de acest aspect, pe zona de est a județului, Fetești-Țăndărei, nu existau centre de protecție socială a persoanelor adulte, iar prin crearea acestui centru se va acoperi și această nevoie.

„La Movila se vor crea 41 de locuri. Vor fi preluate 20 de persoane cu handicap psihic și mintal de la centrul din Slobozia, 15 tineri care împlinesc 18 ani integrați în sistemul de protecție a copilului în centrele aparținând DASPC și 6 persoane care provin din alte localități ale județului și care nu se află la momentul actual în evidența serviciilor de asistență socială”, a adăugat secretarul județului.

Nicolae Badea, reprezentant al DGASPC Ialomița, susține că un alt motiv pentru care s-a pornit la drum în realizarea unui centru pentru persoanele cu handicap neuropsihic a fost acela că județele vecine nu mai vor să primească beneficiari din alte zone.

Investiția de la Movila se ridică la valoarea de 3,7 milioane lei, iar până la sfârșitul anului trecut se realizase aproximativ o treime din totalul lucrărilor de construcție. Centrul ar trebui să fie gata în luna septembrie a acestui an.

centru de asistenta slobozia
centru de îngrijire și asistență slobozia

În ceea ce privește centrul de asistență de la Slobozia, acesta va fi extins, reabilitat termic și dotat. Activitatea Centrului de zi va fi oarecum asemănătoare cu cea a Centrului pentru persoanele vârstnice din Slobozia, unde, pe lângă activități de socializare, solicitanții pot beneficia de suport juridic, medical sau de altă natură.

Valoarea proiectului de la Slobozia este de 3,4 milioane lei și va fi finalizat în septembrie 2013, după ce a fost prelungită perioada de implementare cu șase luni.

„Aceste obiective țin seamă de niște realități ce au o relevanță extraordinară în dinamica și calitatea vieții generale a populației județului și a României”, a concluzionat președintele C.J.