comenzi la domiciliu cliseru.ro

Din 2 aprilie, Centrul de Asistenţă Medico-Socială din orașul Fierbinți își începe activitatea

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
18/03/2012 | Locale Ialomita
Actualizat: 19 martie 2012

În septembrie 2003, pe structura fostului spital Fierbinţi, lua fiinţă Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg, activitatea sa începând, practic, din octombrie 2005, pe bază de buget propriu finanţat de Consiliul Judeţean Ialomiţa pentru activităţile social-administrative, iar pentru activităţile medicale din bugetul Ministerului Sănătăţii.
Din noiembrie 2005 s-a luat hotărârea reabilitării obiectivului, urmând ca acesta să aibă trei clădiri, respectiv corpul A cu 10 încăperi, corpul B cu 7 încăperi, o bucătărie cu sală de mese, o spălătorie şi, de asemenea, săli de socializare, cabinete medicale, săli de recuperare fizică şi chiar o „cameră spirituală”, în fapt o capelă ce va asigura servicii religioase. Această reabilitare a clădirii a presupus şi schimbarea instalaţiilor de încălzire, alimentare cu apă, canalizare, reţele electrice etc, astfel că perioada de reabilitare a fost destul de mare, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Consiliul Județean finanțând în comun aceste investiții.
Ministerul a finanțat în parte investiția corpurilor A și B cu suma totală de 1,6 milioane lei în 2005 și 2007, iar din noiembrie 2005 și până în prezent, Consiliul Județean a alocat fondurile necesare finalizării investiției principale reprezentate de cele două corpuri rezidențiale A și B, cu o capacitate de 35 de paturi. Din fondurile CJI a fost reabilitată și clădirea C pentru organizarea serviciilor de bucătărie și spălătorie.
Prin Hotărârea C.J. nr. 15 din 22 martie 2011 a fost aprobat statul de funcţii al CAMS Fierbinţi-Târg, după ce, prin Hotărârea C.J. nr. 6 din 14 februarie 2011 fusese aprobat bugetul instituţiei de asistenţă medico-socială pentru anul 2011, fiind, astfel, create premisele pentru funcţionarea acesteia începând cu semestrul al doilea al anului 2011.
Începând cu luna august a anului 2011, au fost făcute demersurile pentru începerea activității, respectiv pentru autorizarea angajării pe posturile vacante și alocarea bugetului corespunzător serviciilor medicale din partea Ministerului Sănătății.
În ciuda acestor eforturi, CAMS Fierbinţi Târg a fost în imposibilitate de funcţionare, nefiind asigurată participarea financiară a Ministerului Sănătăţii la activitatea acestuia, constând în asigurarea cheltuielilor de personal, aferente medicilor şi personalului medical (2 medici, 10 asistente şi 10 infirmiere) precum şi cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare, deşi s-au făcut demersuri la acest minister de către Consiliul Judeţean Ialomiţa, Instituţia Prefectului Ialomiţa, parlamentari şi DSP Ialomiţa.
La sfârşitul lunii decembrie 2011, C.A.M.S. Fierbinţi a primit autorizarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor necesare funcţionării corpului „A” rezidenţial, respectiv: 1 medic, 5 asistenţi medicali generalişti și 5 infirmiere.
În conformitate cu H.G. 286/2011 a fost organizat concursul de ocupare a posturilor, acesta fiind finalizat în data 12.03.2012, urmând ca angajarea personalului să se facă începând cu data de 2 aprilie 2012. De la această dată, Centrul de Asistenţă Medico-Socială. îşi poate începe activitatea.
centru asistenta sociala fierbintiAșadar, din aprilie anul acesta, persoanele cu afecţiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacităţi și componente pentru integrare socială, pot solicita internarea în acest centru. Alocaţia bugetară a Ministerului Sănătăţii pentru serviciile medicale acoperă funcţionarea corpului „A” rezidenţial cu un număr de 20 de paturi.
Având în vedere posibilitatea internării în C.A.M.S. Fierbinţi numai la recomandarea unităţilor spitaliceşti cu paturi (H.G. 412/2003), C.A.M.S. Fierbinţi a solicitat Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa să informeze toate instituţiile spitaliceşti cu privire la etapele şi documentele internării, respectiv să aibă vârsta minim 18 ani, să fie diagnosticat cu o boală cronică, alta decât cea cu handicap fizic şi/sau neuropsihiatric, tratamentul prescris pacienţilor să se încadreze în serviciile medicale oferite de C.A.M.S., să achite lunar o contribuţie personală în sumă de 805 lei/lună pe beneficiar, contribuţie ce se datorează de către beneficiarii serviciilor C.A.M.S. şi/sau susţinătorii legali ai acestora pe perioada internării. Pentru informaţii suplimentare, pacienţii-solicitanţi şi instituţiile interesate pot accesa site-ul www.camsfierbinti.ro, pot trimite e-mail la adresa: [email protected], sau la nr.de telefon: 0243280157.