comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ce trebuie să cuprindă un proces-verbal întocmit de inspectorii antifraudă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
28/03/2014 | Sfatul avocatului

Modelul si continutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizarii in activitatea de control a inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, prezentat in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

 Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului tipizat mentionat la art. 1 sunt prezentate in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

    Formularul prevazut la art. 1 are regim special si se tipareste prin unitati specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    Directia Generala Antifrauda Fiscala, Directia generala investitii, achizitii publice si servicii interne, Directia generala de buget si contabilitate, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, directiile regionale ale finantelor publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Instructiuni de completare si utilizare a formularului „Proces-verbal”

I. Reguli generale referitoare la intocmirea procesului-verbal

  • 1. Procesul-verbal reprezinta actul de control bilateral care se intocmeste de catre inspectorii antifrauda cu ocazia controlului curent, operativ si inopinat sau a controlului tematic, pentru constatarea unor situatii faptice si documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea starii de fapt fiscale, precum si pentru constatarea unor imprejurari privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar-fiscal si vamal si pentru stabilirea implicatiilor fiscale ale acestora.
  •  2. Constatarile controlului vor fi prezentate clar, concis si lizibil, fara detalieri inutile, astfel incat sa rezulte motivul de fapt si temeiul de drept care au stat la baza fundamentarii fiecareia, in functie de natura si obiectivele controlului.
  •  3. In cazul in care in timpul controlului au fost constatate imprejurari privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar-fiscal si vamal, in procesul-verbal, se vor mentiona toate informatiile, datele, documentele si inscrisurile relevante pentru stabilirea imprejurarilor in care au fost savarsite faptele, precum si explicatiile scrise ale administratorilor si/sau ale oricaror persoane implicate. in situatia in care administratorii si/sau persoanele implicate refuza sa ofere explicatii scrise, se va mentiona acest aspect in procesul-verbal.
  •  4. In cuprinsul procesului-verbal prin care se stabilesc implicatii fiscale ale faptelor care prezinta indiciile savarsirii unor infractiuni de evaziune fiscala sau frauda fiscala si vamala se vor descrie metodele de stabilire a bazei de impunere suplimentare, modul de calcul prin care a fost evaluat prejudiciul, detaliat pe fiecare impozit, taxa, contributie sau alte sume datorate bugetului general consolidat.
  •  5. Constatarile vor fi sustinute de inscrisuri, in copie certificata sau in original, dupa caz, precum si de alte mijloace materiale de proba.
  •  6. In cazul in care actiunea de control a fost efectuata simultan ori succesiv in mai multe locatii unde isi desfasoara activitatea acelasi contribuabil, se vor intocmi, de regula, pentru fiecare caz, procese-verbale in care se vor descrie faptele constatate. Constatarile
  • cuprinse in procesele-verbale incheiate in conditiile mentionate mai sus pot fi valorificate printr-un proces-verbal care va cuprinde descrierea faptelor in ansamblul lor, a legaturilor dintre ele si a eventualelor implicatii fiscale ale acestora. Procesele-verbale in care sunt descrise fapte valorificate, ulterior, printr-un alt proces-verbal, fac parte integranta din acesta din urma.
  •  7. In cazul in care nu exista informatii referitoare la unul sau mai multe capitole din modelul procesului-verbal, se mentioneaza pe scurt motivul pentru care nu poate fi completat.
  •  8. Constatarile inspectorilor antifrauda rezultate in urma unei actiuni de control curent sau tematic se vor valorifica in functie de natura constatarilor si obiectivul controlului.
  •  9. Procesul-verbal se comunica contribuabilului, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS
0745150894

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️