comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ce face Inspectoratul Școlar Ialomița după tragedia din Clubul Colectiv

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
02/11/2015 | Lege si Ordine

După tragedia din Clubul Colectiv, unde au murit 30 de persoane, Inspectoratul Școlar Ialomița a decis să transmită unităților de învățământ, care vor să organizeze evenimente extrașcolare în interiorul unei clădiri, obligațiile pe care le au în vederea asigurării securității elevilor și a cadrelor didactice.

„În vederea organizării oricărui eveniment extraşcolar ce se derulează în interiorul unei clădiri, unitatea şcolară are obligaţia de a se asigura că se îndeplinesc următoarele:

  • Comunicarea, cu cel puţin 5 zile înainte, către IŞJ Ialomiţa, către IJJ Ialomiţa, către IPJ Ialomiţa şi către unitatea medico-sanitară arondată, a intervalului orar şi a locaţiei în care are loc evenimentul respectiv, cu solicitarea asistenţei specifice;
  • încheierea unui protocol cu proprietarul spaţiului respectiv în care să se menţioneze faptul că există toate avizele şi autorizaţiile necesare funcţionării;
  • verificarea existenţei mijloacelor de stingere a incendiilor; asigurarea prezenţei pe toată durata evenimentului a personalului instruit pentru utilizarea mijloacelor de stingere a incendiilor; va fi interzisă utilizarea materialelor pirotehnice şi a oricăror surse de foc;
  • respectarea strictă a numărului de locuri (participanţi) prevăzut în autorizaţia de funcţionare a localului pentru tipul de eveniment respectiv;
  • asigurarea numărului corespunzător de cadre didactice necesar bunei derulări a evenimentului.”