comenzi la domiciliu cliseru.ro

Cauzele care au dus la inundarea unor terenuri din zona Giurgeni

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
09/02/2015 | Locale Ialomita

Un colectiv de control, constituit la Ordinul prefectului județului, s-a deplasat în data de 23 ianuarie, în urma solicitării C.L.S.U. Giurgeni, în comuna Giurgeni, pentru a verifica şi stabili cauzele care au dus la inundarea unor terenuri din localitate.

În raportul întocmit în urma verificărilor se arată că există suprafeţe cu luciu de apă de circa 600 ha., din care aproximativ jumătate sunt deservite de SPE 2 Giurgeni aparţinând A.N.I.F. Ialomiţa.

Zona cu luciu de apă este cuprinsă în planul de apărare împotriva inundaţiilor al C.L.S.U. Giurgeni ca zonă inundabilă din precipitaţii abundente sau topirea rapidă a stratului masiv de zăpadă. Tot în planul de apărare, la lucrări hidrotehnice de apărare existente, este trecut sistemul de desecare prin pompare Giurgeni-Vlădeni aparţinând ANIF Ialomiţa, fiind dotat cu 3 staţii de pompare (SPE1, SPE2, SPE4). Zona inundată reprezintă teren arabil proprietate privată.

Cauzele inundării acestei zone sunt acumulările de apă din precipitaţii lichide căzute în lunile noiembrie şi decembrie 2014, reprezentând 165 l/mp., dar și din acumulările de ape provenite din topirea zăpezilor căzute în luna decembrie 2014, conform avertizării meteorologice COD PORTOCALIU din 28-29.12.2014.

O altă cauză ar fi creşterea de nivele şi debite pe fluviul Dunărea care au dus la infiltrarea pe lângă stavila de la km. 241+350 din subtraversare dig-Dunăre în perioada 25.11.2014-23.01.2015.

Beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din zonă sunt persoane juridice (ponderea de circa 3000 ha. având-o S.C. Rissi Romuno S.R.L, S.C. Orezul Giurgeni, S.C. Green Harvest S.R.L), diferenţa până la 4000 ha. deservită de SPE 2 reprezentând-o proprietarii de terenuri care exploatează terenul individual sau în forme asociative.

Conform Art. 7 din O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, „beneficiarii terenurilor deţinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă în amenajările de îmbunătăţiri funciare sau în afara acestora, care beneficiază direct sau indirect de lucrările de îmbunătăţiri funciare, sunt obligaţi să achite Agenţiei un tarif de îmbunătăţiri funciare, denumit în continuare tarif IF…”

inundatii giurgeniAnalizând comenzile de evacuare a apei din ultimii 3 ani solicitate A.N.I.F. Ialomiţa, reprezentanții corpului de control au constatat că persoanele juridice nominalizate mai sus au achitat contravaloarea energiei electrice de funcţionare a staţiilor de pompare ale A.N.I.F., conform dispoziţiei ANIF Bucureşti din adresa nr. 493/12.01.2012, în schimb, proprietarii de teren care exploatează terenul individual sau în forme asociative nu au solicitat A.N.I.F. Ialomiţa servicii de evacuare a apei în condiţiile legii.

Începând cu luna decembrie 2014, atât persoanele juridice cât şi proprietarii de terenuri care exploatează terenul individual sau în forme asociative nu au solicitat oficial comenzi de evacuare a apei, ceea ce a dus la inundarea terenurilor agricole pe suprafeţele menţionate mai sus.

Precizăm faptul că zona Giurgeni este zonă defavorizată iar proprietarii de terenuri care exploatează terenul individual sau în forme asociative beneficiază de subvenţie suplimentară în condiţiile legii, sume care trebuie folosite şi în astfel de situaţii.

Având în vedere situaţia creată, colectivul de control constituit conform ordinului Prefectului a propus CJ.S.U. Ialomiţa pornirea staţiilor de desecare ale A.N.I.F. Ialomiţa din zonă până la eliminarea excesului de apă care reprezintă un pericol potenţial pentru localitate în vederea prevenirea inundării gospodăriilor din zona Giurgeni, partea de vest, iar pentru eliminarea apei de pe terenurile agricole aparţinând persoanelor juridice cât şi proprietarilor de terenuri care exploatează terenul individual sau în forme asociative, este necesară notificarea acestora de către C.L.S.U. Giurgeni ca, pe viitor, să achite contravaloarea energiei electrice de funcţionare a staţiilor A.N.I.F. în condiţiile legii, în caz contrar îşi vor asuma pagubele produse de inundarea terenurilor agricole proprietate.