Casa Județeană de Pensii Ialomița: Informații cu privire la activitatea cabinetelor de expertiză medicală

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Având în vedere prevederile art. 50 si 49 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020.

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Națională de Pensii Publice anunță noi măsuri referitoare la:

  1. Pensiile de invaliditate – cazuri noi.
  2. În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată, împreună cu documentele medicale vor fi depuse în plic sigilat la casele teritoriale de pensii din raza de domiciliu sau prin intermediul serviciilor poștale (fizice sau electronice).
  3. Casele teritoriale de pensii vor afișa pe pagina de internet modelul de cerere pentru expertizarea capacității de muncă și vor comunica solicitantului numărul de înregistrare a cererii, prin telefon.
  4. Cererea și documentele medicale prevăzute la punctul 1 vor fi transmise în maxim 3 zile la cabinetele de expertiză medicală, conform arondării teritoriale.
  5. Expertizarea nu va presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise.
  6. Cele două decizii medicale, care trebuiesc înmânate solicitantului, vor fi trimise prin poștă cu confirmare de primire.

Procedura va fi publicată pe site-ul Caselor Teritoriale de Pensii și va fi utilizată pe perioada instituirii stării de urgență.

  1. Pensile de invaliditate – revizuiri

Reamintim, în acest context, modificările deja anunțate, respectiv faptul că pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în perioada instituită ca stare de urgență nu trebuie să se mai prezinte la cabinetele de expertiză, plata acestor pensii fiind continuată.

III. Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgenţă, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.“

 Casa Judeteană de Pensii Ialomita anunță că începând cu data de 18.03.2020, pe toata durata decretării stării de urgentă, se vor lua măsuri de inregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie:

  • Telefonic la numerele: 0243 – 232786

0243 – 236339

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 Ulterior, persoanele vor fi anuntate telefonic/e-mail pentru a se prezenta cu documentatia, in original (cartea de muncă, adeverintele privind sporurile permanente si conditiile superioare de muncă si alte documente prevăzute de normele de aplicare a legii) si in copie (actele de stare civile, cartea de munca etc.), necesară stabilirii drepturilor de pensie, documentatie care va fi depusă in plic sigilat la sediul caselor teritoriale de pensii din raza de domiciliu.

In perioada susmentionată, in situatia copiilor urmasi care implinesc varsta de 16 ani si care nu pot face dovada continuării studiilor din cauza suspendarii cursurilor scolare, plata pensiei de urmas se va face fară a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverinta doveditoare sa fie prezentată in termen de 30 zile, de la data expirării stării de urgentă.

Această procedură este necesară in vederea evitării expunerii acestui segment de populatie si pentru a-I asigura că nu isi pierd drepturile de pensie cuvenite.

Adresăm inca o dată pensionarilor și asiguraților sistemului public de pensii rugămintea de a limita pe cât posibil deplasarea la ghișeele instituței noastre si a utilize numerele de telefon si adresele de e-mail susmentionate.

Voicu Daniel – Ioan, DIRECTOR EXECUTIV