comenzi la domiciliu cliseru.ro

Candidatura lui Cazacu la președinția C.J. Ialomița, contestată la Tribunal

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
03/05/2012 | Locale Ialomita

Liderii USL Ialomița au depus, joi, 3 mai, la Tribunalul Județean Ialomița, o contestație privind candidatura lui Marinică Cazacu, din partea Alianţei pentru Ialomiţa, la funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Contestația, susțin cei de la USL, este întemeiată pe faptul că Marinică Cazacu, la data depunerii candidaturii, era încă înalt funcţionar public şi nu îşi încetase raporturile de serviciu.

„Potrivit H.G. 235/2009 domnul Marinică Cazacu a fost repus în funcția de prefect al județului Ialomița. În aceeaşi zi, în temeiul art. 94 lit. m.) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, raportul de serviciu al domnului Cazacu Marinică, prefect  al judeţului Ialomiţa, se suspendă de drept ca urmare a faptului că acesta a fost  trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h) din acelaşi act normativ – infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori a unor fapte de corupţie. Suspendarea raportului de serviciu a domnului Cazacu Marinică s-a produs în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 236/ 11.03.2009.  Acest ultim act normativ este în vigoare, nu a fost modificat şi, ulterior emiterii lui, funcţionarii publici care au îndeplinit funcţia de prefect al judeţului Ialomiţa au avut statutul de „interimari” prin valorificarea prevederilor legale referitoare la mobilitatea înalţilor funcţionari publici. Astfel, de la data de 11 martie 2009 până în acest moment, toţi prefectii judeţului Ialomiţa numiţi ulterior au exercitat,  cu caracter temporar, funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa până la încetarea suspendării din funcţie a titularului postului, domnul Cazacu Marinică”, se arată într-un comunicat remis presei de reprezentanții USL Ialomița.

Conform art.34 alin. 3 din Legea 188/1999, înalții funcționari publici pot candida la o funcție de demnitate publică numai dupa încetarea , în condițiile legii, a raporturilor de serviciu. Tot în calitate de înalt funcţionar public, domnului Cazacu Marinică îi este interzis să facă parte dintr-un partid politic sau alianţă politică, potrivit art. 44 alin.(2) din Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici. Or, la data depunerii candidaturii pentru funcţia de consilier judeţean al Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul Cazacu Marinică îndeplinea funcţia de preşedinte al Partidului Democrat Liberal şi al Alianţei pentru Ialomiţa, încălcând prevederile legale invocate.

Redăm integral motivația contestației depuse la Tribunalul Ialomița.

În fapt, domnul Cazacu Marinică a depus în data de 01.05.2012 la Biroul Electoral Judeţean Ialomiţa candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa din partea Alianţei pentru Ialomiţa, candidatură care a fost admisă, deşi domnul Cazacu Marinică nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a candida, având calitatea de înalt funcţionar public, iar raporturile de serviciu, specifice funcţiei de prefect, nu au încetat.

 1. Potrivit prevederilor legale în vigoare (art. 34 alin.3 din Legea nr. 188/1999), înalţii funcţionari publici  pot candida pentru funcţii de demnitate publică, aşa cum este şi cea de Preşedinte al consiliului judeţean, numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu.

În cele ce urmează vom demonstra şi dovedi cu probe că, la data depunerii candidaturii pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul Cazacu Marinică era încă înalt funcţionar public şi nu îşi încetase raporturile de serviciu în condiţiile art. 34 alin.(3) din Legea  nr. 188/1999, iar, pe cale de consecinţă, nu îndeplineşte condiţiile de fond pentru a-i fi acceptată candidatura.

Astfel, domnul Cazacu Marinică a fost numit prefect al judeţului Ialomiţa  prin Hotărârea de Guvern nr. 25/06.01.2005, ulterior ca urmare a unor modificări legislative fiind numit în funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa în baza Hotărârii de Guvern nr. 1793/22.12.2005.

Ulterior  a fost emisă Decizia Primului Ministru al Guvernului României nr. 209 din 1 august 2007 privind trecerea domnului Cazacu Marinică din funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa în funcţia publică de inspector guvernamental.

Urmare a contestării de către domnul Cazacu Marinică în instanţa de contencios administrativ a acestei Decizii a Primului Ministru a fost emisă Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal nr. 588 din 5 februarie 2009, irevocabilă, prin care s-a dispus anularea acestui act administrativ şi obligarea Guvernului României de a il repune în funcţia de prefect al judeţului Ialomiţa.  În acest sens Guvernul României emite Hotărârea nr. 235/11.03.2009 privind repunerea domnului Cazacu Marinică în funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa.

În aceaşi zi, în temeiul art. 94 lit.m.) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, raportul de serviciu al domnului Cazacu Marinică, prefect  al judeţului ialomiţa se suspendă de drept ca urmare a faptului că acesta a fost  trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h) din acelaşi act normativ. (Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori a unor fapte de corupţie). Suspendarea raportului de serviciu a domnului Cazacu Marinică s-a produs în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 236/ 11.03.2009.

Acest ultim act normativ este în vigoare, nu a fost modificat şi ulterior emiterii lui, funcţionarii publici care au îndeplinit funcţia de prefect al judeţului Ialomiţa au avut statutul de „interimari” prin valorificarea prevederilor legale referitoare la mobilitatea înalţilor funcţionari publici. Astfel, de la data de 11 martie 2009 până în acest moment, toţi prefectii judeţului Ialomiţa numiţi ulterior au exercitat,  cu caracter temporar, funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa până la încetarea suspendării din funcţie a titularului postului, domnul Cazacu Marinică.  

Acest aspect este reliefat în următoarele Hotărâri de Guvern:

 1.  Hotărârea nr. 287 din 18 martie 2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Ştiucă Alecsandru
 2. Hotârărea nr. 1.272 din 28 octombrie 2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.127/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Teculescu Petru-Mădălin.

La data la care domnul Cazacu Marinică şi-a depus candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, acesta era titularul de drept al funcţiei de prefect al judeţului Ialomiţa. Pentru a putea fi admisă această candidatură, domnul Cazacu Marinică trebuia să depună, odată cu dosarul de candidatură, şi dovada încetării raportului de serviciu din funcţia de prefect al judeţului Ialomiţa, fiind de notorietate publică faptul că Guvernul României a eliberat din funcţie mai mulţi prefecţi, tocmai pentru ca aceştia să poată candida la alegerile locale din 10 iunie 2012.

Împrejurarea că acesta, la data depunerii candidaturii la  funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, era suspendat din funcţia de prefect prin HG nr. 236/2009, nu este de natură a exonera îndeplinirea condiţiilor de fond pentru acceptarea candidaturii, întrucât prevederile legale sunt fără echivoc în acest sens. Astfel, potrivit art. 96 alin.(3) din Legea nr. 188/1999, „pe perioada suspendării raportului de serviciu autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să rezerve postul aferent funcţiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioadă determinată, în condiţiile legii. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa sau cu acordul funcţionarului public în cauză”

Guvernul României, până la data de 01.05.2012, nu a emis o hotărâre prin care să constate/aprobe încetarea raportului de serviciu al domnului Cazacu Marinică din funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa.

Prin urmare la acest moment potrivit prevederilor art. 12 lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, domnul Cazacu Marinică este înalt funcţionar public, având raporturile de serviciu suspendate în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 236/11.03.2009.

 1. Tot în calitate de înalt funcţionar public, domnului Cazacu Marinică îi este interzis să facă parte dintr-un partid politic sau alianţă politică, potrivit art. 44 alin.(2) din Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici. Or, la data depunerii candidaturii pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul Cazacu Marinică îndeplineşte funcţia de preşedinte al Partidului Democrat Liberal şi al Alianţei pentru Ialomiţa, încălcând prevederile legale invocate.

Considerăm că în momentul în care a procedat la examinarea respectării condiţiilor legale de fond şi de formă a candidaturii domnului Cazacu Marinică din partea Alianţei pentru Ialomiţa la funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa în conformitate cu prevederile art.50 din Legea nr.  nr. 67 / 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 23 Ialomiţa nu a cunoscut încălcarea prevederilor legale anterior menţionate.

În lumina argumentelor dezvoltate mai sus, rezultă că domnul Cazacu Marinică nu îndeplineşte condiţiile de fond pentru a putea candida la preşedinţia Consiliului Judeţean Ialomiţa, funcţie de demnitate publică, drept pentru care vă rugăm să admiteţi prezenta Contestaţie şi să respingeţi candidatura domnului Cazacu Marinică pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

În drept, ne întemeiem Contestaţia pe dispoziţiile art. 52 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În susţinere solicităm proba cu înscrisuri, respectiv actele normative invocate în motivarea Contestaţiei:

 1. Hotărârea de Guvern nr. 25/06.01.2005 privind numirea domnului Cazacu Marinică în funcţia de prefect al judeţului Ialomiţa
 2. Hotărârii de Guvern nr. 1793/22.12.2005 privind numirea domnului Cazacu Marinică în funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa
 3. Decizia Primului Ministru al Guvernului României nr. 209 din 1 august 2007 privind trecerea domnului Cazacu Marinică din funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa în funcţia publică de inspector guvernamental.
 4. Hotărârea nr. 235/11.03.2009 privind repunerea domnului Cazacu Marinică în funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa.
 5. Hotărârea nr. 236 din 11 martie 2009 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Cazacu Marinică, prefect al judeţului Ialomiţa
 6. Hotărârea nr. 287 din 18 martie 2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Ştiucă Alecsandru
 7. Hotărârea nr. 1.272 din 28 octombrie 2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.127/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Teculescu Petru-Mădălin”.