Campanie de informare „Furaje sănătoase pentru animale”

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

furajeObiectivul principal al normelor de  igienă a furajelor îl reprezintă  garantarea unui nivel ridicat de  protecţie a consumatorilor, în ceea ce priveşte siguranţa alimentară precum şi a sănătăţii şi bunăstării animalelor

Pentru a atinge acest obiectiv, în perioada 11 noiembrie – 20 decembrie, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (D.S.V.S.A.)  Ialomiţa va organiza în judeţul Ialomiţa o campanie de informare a fabricanţilor din sectorul hranei pentru animale, al transportatorilor, al antrepozitarilor şi al manipulatorilor de furaje, desfăşurată sub egida “Furaje sănătoase pentru animale”, cu scopul aducerii în prim-plan a măsurilor ce trebuie întreprinse pentru asigurarea conformităţii şi prevenirea contaminării acestora.

În acest sens, D.S.V.S.A. Ialomiţa va organiza întalniri în diferite zone ale judeţului (Fierbinţi, Grindu, Urziceni, Căzăneşti, Slobozia, Feteşti) cu fermierii, fabricanţii din sectorul hranei pentru animale, transportatorii, antrepozitarii şi manipulatorii de furaje, precum şi cu cei interesaţi sau implicaţi, cu responsabilităţi în domeniul nutriţiei animalelor şi vor fi discutate aspecte privitoare la:

  • norme generale privind igiena furajelor;
  • cerinţe privind siguranţa hranei pentru animale;
  • condiţii şi proceduri de asigurare a urmăririi furajelor (trasabilitatea);
  • metodologia recoltării de probe din furaje;
  • responsabilităţile operatorilor cu activitate în domeniul hranei pentru animale.

Vor fi distribuite şi afişate materiale în zone şi obiective  cu mare acces pentru public, cum ar fi: primării, spaţii comerciale, sediile Poliţiei locale, şcoli, dispensare umane şi veterinare, biserici, cămine culturale, pieţe, târguri etc.

Comunicat de presă: COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIŢA