comenzi la domiciliu cliseru.ro

Camera de Conturi Ialomița a verificat „societatea primăriei Slobozia” și a constatat anumite deficiențe

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
26/02/2014 | Locale Ialomita

La finalul lunii ianuarie, Camera de Conturi Ialomița a desfășurat o acțiune de control la una dintre societățile înființate de Primăria Slobozia, și anume la SC Pază și Servicii Comunitare SRL Slobozia.

curtea de conturi slobozia ialomita

În urma verificărilor, axate pe „controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ teritoriale de către regii autonome de interes local și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar al unităților administrativ-teritoriale”, a fost emisă, pe 20 februarie, și o decizie cuprinzând măsurile pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

Prin HCL nr. 114/16.08.2010, Consiliul local al municipiului Slobozia a hotărât înființarea SC Pază și Servicii Comunitare SRL Slobozia, cu participarea la capitalul social cu suma de 2.000 lei, devenind astfel asociat unic.
Pentru funcționarea societății, primarul municipiului a pus la dispoziția entității controlate bunuri materiale de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a materialelor consumabile în valoare de 67.475 lei (…) în condițiile în care autoritatea deliberativă a UAT nu a dispus în acest sens. Adică, a dat fără aprobarea Consiliului local.

Bunurile primite de societate au fost considerate ca fiind aport în natură la capitalul social și înregistrate în evidența contabilă ca atare.

Deoarece nu există hotărârea Consiliului local cu privire la participarea cu bunuri la capitalul social al societății comerciale, modificarea capitalului social în sensul majorării acestuia, nu a putut fi operată în registrul comerțului, astfel că participarea municipiului Slobozia la beneficiile societății comerciale înființate nu sunt în concordanță cu participațiile efective la capitalul social, ci mult diminuate.

„Camera de Conturi a constatat transmiterea în patrimoniul SC Pază și Servicii Comunitare SRL Slobozia a unor bunuri materiale aflate în proprietatea municipiului Slobozia, în condițiile în care Consiliul local Slobozia nu a hotărât asupra participării cu bunuri la capitalul social al societății comerciale și nici cu privire la darea în folosință gratuită a bunurilor respective”, se menționează în raport.

Faptul că prin Hotărârea AGA, din 23 octombrie 2013, municipiul Slobozia nu mai deținea calitatea de asociat unic, ci numai de asociat, ca urmare a participării comunei Cosâmbești la capitalul social, devine imperios necesar ca autoritatea deliberativă a municipiului Slobozia să hotărască cu privire la condițiile de acordare a bunurilor materiale în valoare de 67.475 lei puse la dispoziția societății, cunoscând faptul că dreptul de a participa la beneficii este direct proporțional cu părțile sociale deținute în capitalul social al unei societăți comerciale.

Totodată, Camera de Conturi a mai descoperit o altă abatere, și anume nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu, în condițiile în care entitatea controlată este societate comercială cu capital integral al unităților administrativ teritoriale, respectiv Slobozia și Cosâmbești, și administrează bunuri din patrimoniul acestora.

Pentru înlăturarea acestor deficiențe, Camera de Conturi a dispus câteva măsuri de înlăturare a deficiențelor, una dintre acestea fiind emiterea unei hotărâri de către Consiliul local Slobozia pentru clarificarea condițiilor de acordare a bunurilor primite de la primărie, corectarea evidenței contabile dar și înregistrarea operațiunilor de majorare a capitalului social în registrul comerțului, potrivit hotărârii luate de Consiliu. Toate măsurile au termen de realizare 31 mai. Asta dacă nu se contestă raportul…