livrari la domiciliu apa de masa la domiciliu slobozia

Bilanț ISU Ialomița: În 2019, numărul incendiilor de vegetație uscată a crescut cu 75,95%, iar numărul de incendii la gospodăriile populaţiei cu 56,64%

Secretariatul tehnic permanent al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă – în anul 2019 au avut loc 16 reuniuni, din care 4 ordinare şi 12 extraordinare, în urma cărora au fost emise un număr de 38 de hotărâri  ale C.J.S.U.

Cu privire la managementul resurselor instituționale, statul de organizare al unității este încadrat  în procent de 88%.

O activitate de o complexitate deosebită  a fost aceea de organizare a concursurilor în vederea ocupării posturilor de conducere/execuţie vacante. Astfel, au fost organizate 6 concursuri pentru ocuparea unor posturi de conducere şi 1 concurs pentru recrutare prin încadrare directă.

Pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu au fost înaintate în grad, înaintea expirării stagiului minim, 10 cadre militare.

Media de vârstă a personalului unității este în jurul a 41 ani, în creștere față de 2018. anul 2018.

Referitor la formarea profesională, au fost recrutați 57 de candidați pentru concursurile de admitere în școlile M.A.I. și 158 de cadre militare au urmat cursuri de pregătire în instituțiile specializate din cadrul M.A.I.

Au fost instituite 24 programe de tutelă profesională.

Pe linia Asistenţei psihologice, în perioada de referinţă, au fost realizate 924 de evaluări psihologice, atât la nivelul ISU Ialomiţa cât şi la celelalte unităţi arondate, evidenţiate mai jos din punct de vedere al scopului urmărit:

 • autorizare pirotehnişti: 5;
 • activităţi care expun personalul la riscuri psihosociale: 303;
 • muncă în ture de noapte (intervalul orar 22.00-06.00): 287;
 • muncă la înălţime: 278;
 • evaluare psihologică la reluarea activităţii: 2;
 • avizarea personalului pentru conducerea autovehiculelor MAI: 49.

În plan financiar, în anul 2019 au fost repartizate unităţii credite bugetare astfel:

 1. Protecție civilă și protecția contra incendiilor:
 • 97,14% pentru cheltuieli de personal reprezentând  802,30 mii lei;
 • 2,86%  pentru cheltuieli materiale şi servicii reprezentând 967,21 mii lei;
 1. Asistență socială pentru familie și copii: 129,43 mii lei.

În plan logistic, în anul 2019, bugetul alocat la titlul II, “Bunuri și servicii” a fost cu 14,62% mai mic față de bugetul aferent anului 2018, fiind sub nivelul necesităților unității, fapt pentru care a beneficiat și de sprijinul oferit de autoritățile județene și locale.

Din considerentele menționate, în cadrul sectorului tehnic-utilaj, direcţia principală de activitate a constituit-o menţinerea  într-o stare cât mai bună de funcţionare a mijloacelor tehnice de p.s.i. existente în unitate la uzul curent, în special a parcului auto, precum şi a tuturor accesoriilor de protecţie şi salvare. În cursul anului 2019 s-au distribuit prin I.G.S.U.:

 • 1 autospecială ambulanță tip C, marca Renault;
 • 3 ambulanţe SMURD, marca Volkswagen Transporter;
 • 1 autoturism marca Dacia Dokker.
 • un Complet tabără mobilă pentru persoane sinistrate/evacuate în sistem containerizat dotat cu o bucătărie rulantă auto.

În anul 2019 au intrat în dotarea parcului auto al I.S.U.J. Ialomița, cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița, două motopompe Novus tip 2000 și un autoturism de teren Mitsubishi.  De asemenea, Consiliul Judeţean Ialomiţa a alocat pentru sectorul auto suma totală de 35.000 lei, astfel: 25.000 lei pentru carburant auto, 3.000 lei pentru piese de schimb auto și 7000 lei pentru reparații curente auto, în vederea funcţionării tehnicii de intervenţie.

În cadrul sectorului echipament, au fost distribuite de către I.G.S.U. următoarele bunuri: –   10 căști de protecție pentru pompieri;-   26 combinezoane SMURD; –   26 șepci vară SMURD; –   26 șepci iarnă SMURD; –   150 perechi mănuși se protecție; –   30 complete modulare SMURD; –   60 costume de protecție pentru pompieri.

Pentru activitatea din sectorul cazarmare au fost alocate pe anul 2019 fonduri bugetare la articolul reparaţii curente în valoare totală de 74.334,10 lei care au fost utilizate pentru efectuarea de reparaţii curente în vederea asigurării stării tehnice a construcțiilor și menținerea acestora la parametri proiectați.

Referitor la proiectul “Reabilitare termică a clădirii pavilionului principal al Detaşamentului de pompieri Urziceni”, până la sfârșitul anului 2019 proiectul s-a aflat în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar la momentul actual, punctajul obținut în etapa menționată a calificat ISU pentru demararea etapei precontractuale.

Activitatea juridică fost desfășurată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Astfel, în anul 2019, unitatea a fost implicată în 12 procese civile, în diferite domenii.

          În cursul anului 2019 personalul inspectoratului nu a fost cercetat sub aspectul sărvârșirii unor fapte de corupție.

          „Pe segmentul relaţiilor publice, am adoptat şi în acest an o atitudine deschisă şi transparentă față de public. Astfel, au fost înregistrate 2.047 de materiale în presa scrisă și audio-vizuală ce fac referire la instituţia noastră, 302 dintre acestea fiind polarizate favorabil, 10 nefavorabil şi 1.735 având un caracter neutru. Pornind de la această grilă de polarizare, imaginea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa, reflectată în presa locală şi centrală în anul 2019, este preponderent obiectivă”, au mai spus reprezentanții instituției.

COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ

Cooperarea şi colaborarea foarte bună cu toate instituţiile din judeţ, atât în situaţii de normalitate dar mai ales pe timpul intervenţiilor, a avut ca rezultat misiuni îndeplinite cu succes şi relaţii strânse mai ales cu celelalte componente din M.A.I., dar şi cu Spitalul Judeţean de Urgenţă, respectiv Serviciul de Ambulanţă.

„Țin să menționez faptul că un real sprijin l-am primit din partea autorităților publice locale pe timpul manifestării unor situații de urgență generate de fenomene  meteorologice periculoase prin serviciile voluntare pentru situații de urgență. Cu toate că, din punct de vedere al personalului, inspectoratul este încadrat în proporție de 88%, s-a acordat o mare atenție îndeplinirii cu succes a tuturor activităților și misiunilor încredințate unităţii”, a subliniat Laurențiu Bâcu.

 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2020

 1. Completarea deficitului de personal la nivelul unităţii şi subunităţilor subordonate;
 2. Actualizarea permanentă a capabilităţilor existente la nivelul judeţului, necesare monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc identificate;
 3. Reducerea numărului de incendii la locuinţele și gospodăriile cetăţeneşti, precum și al victimelor rezultate din acestea;
 4. Creşterea rezilienţei societăţii civile faţă de producerea dezastrelor naturale şi asigurarea unui răspuns prompt şi eficient al forţelor de intervenţie;
 5. Identificarea și asigurarea fondurilor financiare necesare pentru construirea unui sediu nou pentru Stația de Pompieri Fetești;
 6. Identificarea unor soluţii pentru asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii personalului de la reşedinţa unităţii, precum şi realizarea unor construcţii modulare sau copertine pentru gararea tehnicii de intervenţie la toate sediile;
 7. Urmărirea operaţionalizării s.v.s.u./s.p.s.u., angrenarea permanentă a acestora în activităţi de prevenire şi gestionare a riscurilor şi situaţiilor de urgenţă pe care acestea le pot genera.
 8. Executarea unor lucrări de reparații asupra infrastructurii și construcțiilor aferente Gărzilor de intervenție Slobozia și Țăndărei.
 9. Consolidarea susţinerii publice şi a încrederii în ISU Ialomița

Prin prisma rezultatelor obţinute, putem aprecia că activitatea inspectoratului în anul 2019  s-a desfăşurat în condiţii foarte bune.