Ziarul Obiectiv Ialomita > Informatii Utile > Atragerea răspunderii solidare în cazul debitorilor declarați insolvenți https://wp.me/p49Kdo-Nn

Atragerea răspunderii solidare în cazul debitorilor declarați insolvenți

În conformitate cu prevederile Codul de Procedură Fiscală la nivelul Direcţei Generale a Finanţelor Publice Ialomiţa s-au intensificat acţiunile de angajare a răspunderii solidare în cazul debitorilor declaraţi insolvenţi.

Astfel, organele fiscale sunt îndreptăţite să ceară oricărui codebitor realizarea integrală a obligaţiilor faţă de bugetele administrate de ANAF, în vederea creşterii gradului de recuperare a creanţelor fiscale.

 În primele nouă luni ale anului la nivelul judeţului Ialomiţa au fost emise un număr de şapte decizii de atragere a răspunderii în solidar cu debitori declaraţi insolvabili, pentru suma totală de 1.803.455 lei, fiind în continuare în derulare acţiuni de verificare a condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru atragerea răspunderii solidare atât în cazul debitorilor declaraţi insolvenţi precum şi a celor în stare de insolvenţă.