comenzi la domiciliu cliseru.ro

ATENȚIE! Gripă aviară confirmată în Ialomița

 D.S.V.S.A. Ialomița a notificat confirmarea unui caz de Influența Aviară (Gripa Aviară), tulpina H5N8 (înalt patogenă) la o lebădă de iarnă, care a fost găsită pe malul lacului Mostiștea în imediată apropiere de localitățile Cătrunești și Lilieci, comuna Sinești, județul Ialomița. Confirmarea s-a făcut în baza B.A. nr. 10160.14.01.2017, emis de I.D.S.A. București.

În baza analizei de risc epidemiologic, întocmit de către D.S.V.S.A. Ialomița, s-a stabilit  ca zona de supraveghere să fie de 10 km. În cadrul zonei de supraveghere se  regăsesc următoarele localități: Cătrunești, Lilieci. Sinești, Hagiești, Boteni, Livedea – comuna Sinești; Chiroiu Sat Nou, Chiroiu Ungureni – comuna Drăgoești; Bițina Pământeni, Bițina Ungureni – comuna Movilița.

În data de 16.01.2017 s-a convocat Centrul Local de Combatere a Bolii unde s-a aprobat Programul de măsuri privind combaterea virusului Influenței Aviare la păsările domestice.

Pentru a preveni apariția virusului Influenței Aviare toți crescătorii de păsări din județul Ialomița sunt obligați să ia următoarele măsuri:

a.)  prevenirea   oricărui  contact  direct  și indirect  între păsările  sălbatice  vii,  în special  cele de  apă,  și  păsările  domestice și alte  păsări, în special  rațele  și  gâștele.  Astfel, este interzis  accesul  păsărilor  domestice   la luciuri  de  apă,  lacuri,   bălți,  răuri și orice  altă amenajare  hidrologică  artificială  sau naturală;

b.)  separarea  în cadrul  gospodăriei, în măsura  posibilităților a rațelor și  gâștelor  de alte păsări  domestice;

c.)  se  interzice   creșterea   păsărilor   domestice   în  aer  liber,  acestea  fiind  ținute închise obligatoriu  în spații de cazare  special  amenajat, astfel încăt să nu intre în contact cu păsările sălbatice;

d.)  se interzice  adăparea  păsărilor  domestice  cu apă din rezervoarele   de apă de suprafață accesibile  păsărilor  sălbatice;

e.)  se interzice  intrarea mai multor  persoane,  în zona de exploatare  a păsărilor  domestice, mișcările  limitându-se  la o singură  persoană respectiv  proprietarul  exploatației;

f.)  prevenirea   contactului  cu alte  specii   de mamifere,   inclusiv  rozătoare  și alte animale de companie;

g.) se vor aplica măsuri  suplimentare   de evitare  a introducerii/diseminării    unei eventuale infecții   prin  folosirea   unei  încălțăminte   diferită  în  spațiul   de  exploatare   a  păsărilor domestice;

h.)  orice suspiciune de boală la păsări va fi anunțată la DSVSA Ialomița, telefon 043/232069.

 

COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIȚA

Mai multe articole de la obiectiv.net: