comenzi la domiciliu cliseru.ro

Atenție absolvenți, promoția 2013! Data absolvirii formei de învățământ este foarte importantă!

Absolvenții pot obține indemnizație de șomaj dacă în termen de 60 de zile de la absolvire  s-au înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă sau la un furnizor de servicii specializate, acreditat;

 Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi

  • se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni
  • este o sumă fixă
  • se acordă lunar
  • se acordă de la data:  expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire, în care nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă;  absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap.

  Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.

Indemnizația poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data ab­solvirii.  Se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită, iar cuantumul acesteia reprezintă 50% din valoarea indicatoru­lui social de referinţă în vigoare (500 lei);

 Alte servicii oferite absolvenților care se înscriu la agențiile de ocupare :

–      informare şi consiliere profesională;

–      mediere pentru identificarea unui loc de muncă;

–      formare profesională gratuită. 

Mai multe articole de la obiectiv.net: