comenzi la domiciliu cliseru.ro

Atenție absolvenți, promoția 2013! Data absolvirii formei de învățământ este foarte importantă!

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
23/07/2013 | Locuri de munca

Absolvenții pot obține indemnizație de șomaj dacă în termen de 60 de zile de la absolvire  s-au înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă sau la un furnizor de servicii specializate, acreditat;

 Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi

  • se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni
  • este o sumă fixă
  • se acordă lunar
  • se acordă de la data:  expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire, în care nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă;  absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap.

  Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.

Indemnizația poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data ab­solvirii.  Se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită, iar cuantumul acesteia reprezintă 50% din valoarea indicatoru­lui social de referinţă în vigoare (500 lei);

 Alte servicii oferite absolvenților care se înscriu la agențiile de ocupare :

–      informare şi consiliere profesională;

–      mediere pentru identificarea unui loc de muncă;

–      formare profesională gratuită.