comenzi la domiciliu cliseru.ro

Asistență medicală primară, în atenția senatorului Gabi Ionașcu

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
30/03/2018 | Politica

Este de notorietate publică nemulțumirea medicilor de familie în legătură cu conținutul Contractului-cadru propus pentru anul 2018 de către CNAS, insuficiența bugetului FUNASS, funcționarea sistemului SUI și IT de date și nivelul tarifului de decontare pentru asistența medicală primară.

Situația medicilor de familie din județul Ialomița nu diferă față de cea de la nivel național, față de necesarul de 162 medici de familie la nivelul județului, funcționează numai 111 medici. În ultimul an, patru medici au plecat din sistem, migrând în țări ale Uniunii Europene.

Nemulțumirile medicilor de familie sunt legate de nivelul scăzut al veniturilor ca urmare a serviciilor medicale prestate, implicit a câștigurilor salariale mici în comparație cu cadrele medicale din sistemul public, impunerea de la nivelul CNAS a contractului-cadru nenegociat și neacoperitor a cheltuielilor necesare prestării serviciului de asistență medicală primară, proasta funcționare a sistemului IT pentru înregistrare, validare și evidență.

Prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, respectiv Legea 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate (prorogată la această dată), asigură cadrul funcționării instituțiilor de sănătate publică, aplicarea prevederilor în sectorul medicinii primare înregistrând disfuncționalități majore.

„CNAS recunoaște că serviciile de asistență medicală primară în anul 2015 au avut o asigurare de 81,3% din totalul cazurilor, iar în anul 2016 de 80,1%, contrar faptului că până la data aceasta nu a emis contractul-cadru valabil pentru anul 2018 și normele de aplicare.

Aceste disfuncțiuni ne îndreptățesc să vă solicităm implicarea imediată în virtutea prerogativelor ministeriale ale d-nei Sorina Pintea să întreprindă următoarele:

1. Cunoscut fiind faptul că medicii de familiei sunt furnizori de servicii, vă rugăm să reglementați ca reprezentanții acestora să fie parte în negocierea Contractului-cadru și consultarea în procesul de emitere a normelor de aplicare.

2. Medicina de familie este decontată din Fondul Unic pentru Asigurări Sociale de Sănătate (FUNASS) care în statele UE este de 10 – 15% din contribuțiile pentru sănătate, iar în România de numai 5,77% conform MFP, vă rugăm să reactualizați cota cel puțin la nivelul evoluției creșterii prețurilor de consum și evoluției nivelului salariului reglementat.

3. Birocrația actului de medicină primară a devenit mare consumatoare de timp necesar actului medical, vă rugăm să analizați împreună cu reprezentanții medicilor de familie măsurile necesare reducerii acesteia.

4. Funcționarea Sistemului Unic Integrat, ades prezintă disfuncțiuni privind asumarea calității de asigurat cu implicații directe de blocare a drepturilor asiguraților de asistență socială de sănătate, respectiv penalizarea medicilor de familie prin imputarea valorii rețetelor decontate și serviciilor realizate prin folosirea categoriei de asigurat eronate din sistem, vă rugăm să interveniți pentru diagnosticarea și revizuirea sistemului împreună cu reprezentanții medicilor de familie.

5. La data prezentă, după cum bine știți, CNAS are încheiate contracte cu furnizorii de servicii medicale primare (de familie) pe baza Contractului-cadru valabil pentru anii 2016 – 2017 și pe baza normelor de aplicare corespunzătoare, vă rugăm să dispuneți măsurile urgente pentru emiterea contractului-cadru și normelor de aplicare corespunzătoare anului 2018, inclusiv a valorii cotelor de finanțare „per capita” și pentru servicii medicale”, preciza senatorul Gabi Ionașcu în cadrul unei conferințe de presă, susținută vineri, 16 martie, subiect care a făcut obiectul unei interpelări adresate ministrului sănătății.
Senatorul a vorbit și despre salarizarea din sistemul medical de stat, comparativ cu veniturile obținute de medicii de familie, la limita supraviețuirii, în condițiile în care mai bine de 80% din serviciile medicale sunt asigurate de medicina primară.

„(…) Fiind considerați „privați”, medicii de familie se bucură din plin de ostilitatea pe care acest regim o arată mediului privat, în timp ce medicii de familie asigură servicii medicale de peste 80% din cazuri. (…) 652 din 3.500 de biologi și chimiști din sistemul sanitar public și privat au semnat un memoriu prin care solicită premierului, ministrului muncii, ministrului sănătății și președintelui Camerei Deputaților (adevăratul șef al guvernului) să modifice grila de salarizare. Aceștia susțin că au fost generate discrepanțe și frustrări uriașe între categoriile profesionale din sistemul sanitar public care au atribuții și responsabilități identice, cum ar fi biologii/biochimiști/chimiștii față de colegii medici de laborator. Reforma PSD-ALDE s-a concretizat într-un raport de 1/3 între lefurile biologilor, chimiștilor principali și biochimiștilor și salariile colegilor lor, medicii de laborator. Institutul Național de Statistică a confirmat că în luna ianuarie inflația a mâncat 65% din creșterea salarială. Efectul așteptat al creșterilor salariale făcute după ureche, inflația a urcat la 4,7% în februarie, fiind estimat un prag de 5% pentru jumătatea anului.

După tot tam-tamul făcut cu creșterile salariale din învățământ şi sănătate, aceste sectoare s-au trezit la realitate aterizând dur, de facto, sub media de creștere salarială pe economie. Practic, situația grevelor din aceste domenii se explică prin intrarea într-un soi de sevraj salarial derivat din discrepanța uriașă între așteptările create şi sumele încasate. Pe bună dreptate, grosul votanților PSD sunt acum într-o dilemă fără precedent din moment ce deși salariile le-au crescut, puterea lor de cumpărare s-a prăbușit literalmente sub presiunea inflației care a scăpat de sub control. Este ca la Radio Erevan, „creșterea era scădere și nu li s-a dat, li s-a luat”.

Efectele sunt încă și mai dramatice pentru salariații din sistemul privat cărora nu le-au crescut salariile dar care suferă acum de pe urma inflației. Asta este imaginea necosmetizată a efectelor programului de guvernare al PSD-ALDE. Orice sector de activitate atins de reforma pseudo-specialiștilor riscă decesul subit.

Dovada amatorismului guvernanților privind politica salarială, este demonstrată de modificările legislației recent aprobată, ne referim la legea salarizării unice în domeniul bugetar, economic și cea a transferului sarcinilor fiscale pe muncă de la angajator la angajat.
Așadar stimați guvernanți, opriți reformele, stați și cugetați, și apoi cârpiți ce se mai poate! Dacă nu puteți aceasta, lăsați pe alții mai competenți ca voi”, spunea Gabi Ionașcu.