comenzi la domiciliu cliseru.ro

Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
15/03/2019 | Locale Ialomita

Parteneriatul format din Ministerul Sănătații în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Ialomița, Spitalul Județean de Urgență Slobozia, Spitalul Municipal „Anghel Saligny” Fetești și Spitalul Orășenesc Țăndărei, derulează începând cu 17.12.2018 proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița”, COD SMIS 125570, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 3633/17.12.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar.

 Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică și îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată ( pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii).
  2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile).
  3. Îmbunătațirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

Proiectul se implementează în localitățile Slobozia, Țăndărei și Fetești,  Județul Ialomița.

Valoarea totală a proiectului este de 7.263.647,44 lei, din care asistenţa financiară      nerambursabilă este de 7.118.374,42 lei.

Data de începere a proiectului: 01/01/2014.

Data finalizării proiectului: 31/12/2019.

COD SMIS: 125570

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoane contact:

VICTOR  MORARU – Președinte al Consiliului Județean Ialomița

Luiza Gheorghe – Consilier – Consiliul Județean Ialomița