comenzi la domiciliu cliseru.ro

Aproape 500 de hectare de teren din zona Giurgeni, pretabile pentru cultivarea orezului, vor fi concesionate

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
08/04/2014 | Locale Ialomita

Consiliul Județean Ialomița urmează să scoată la licitație, în vederea concesionării, o suprafață de 495 de hectare de teren agricol situat în imediata vecinătate a fluviului Dunărea, în zona Giurgeni.

teren arabil

Decizia de a scoate la licitație aceste terenuri vine după ce fostul concesionar, societatea Puntaplata Investment S.R.L. Bucureşti, nu şi-a achitat pe anul 2013 obligaţiile de plată a redevenţei către C.J. Ialomița, contractele de concesiune încheiate cu societatea respectivă fiind reziliate de drept. În acest timp, societatea concesionară a fost declarată în insolvenţă. Terenurile au fost preluate de o comisie a Consiliului Judeţean Ialomiţa în prezenţa unui delegat neutru din aparatul de specialitate a Consiliului local al comunei Giurgeni, iar terenul a revenit în patrimoniul judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa, liber de sarcini.

Terenul în cauză a beneficiat în timp de amenajări, unele din ele încă funcţionale, care îl fac pretabil pentru cultivarea orezului, cultură dezvoltată substanţial în ultimii ani în zonă. Terenul agricol care urmează să fie concesionat

beneficiază de o reţea de canale de aducţiune şi desecări ce pot fi făcute funcţionale cu un minim de efort financiar din partea concesionarului. Din aceste considerente, terenul va fi destinat cultivării orezului. Concesionarea se va realiza prin procedura de licitaţie publică, criteriul de atribuire a contractului fiind preţul cel mai ridicat al redevenţei ha/ an.
Consiliul Județean a obținut, în ultimii ani, venituri serioase din concesionarea mai multor terenuri, însă și pierderi semnificative, din cauza imposibilității unor firme de a-și mai onora angajamentele, cum ar fi Puntaplata, dar și Cibin din Brașov.

„După ce ani de zile și-au plătit cu regularitate obligațiile și au făcut eforturi pentru a înființa activități producătoare de energie verde, au fost nevoite să încheie. Există acum foarte multe solicitări de concesionare, sunt cam șapte societăți. Orezul este cea mai profitabilă cultură din Ialomița. Anii din urmă au generat un interes din ce în ce mai mare din partea fermierilor pentru această cultură, în zonă dezvoltându-se și o secție de procesare a orezului”, afirma președintele Consiliului Județean, Silvian Ciupercă, în cadrul ședinței Consiliului Județean Ialomița, susținută vineri, 28 martie.
În plus, acesta a prezentat și cât de avantajos este să cultivi orez, multe societăți beneficiind de subvenții, sprijinul pentru cultivarea orezului fiind substanțial.

Zestrea Consiliului Județean

8.700 de hectare de teren agricol productiv şi neproductiv, situate în extravilanul comunelor Giurgeni şi Vlădeni, treceau, în septembrie 2002, din domeniul privat al statului în domeniul public al judeţului Ialomiţa şi administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa. Puțin peste 6.000 de hectare, aflate în comuna Giurgeni, proveneau de la fosta S.C. Orizicola S.A. Giurgeni, iar 2.617 hectare, de pe teritoriul administrativ al comunei Vlădeni proveneau de la S.C. Agroindustriala S.A. Vlădeni.

La scurt timp, în martie 2003, terenul în cauză a trecut din domeniul public al judeţului Ialomiţa în domeniul privat al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Mai târziu, în urma unui schimb de teren cu comuna Giurgeni, dar şi ca urmare a reorganizării administrativ-teritoriale în zonă, prin reînfiinţarea comunei Gura Ialomiţei, desprinsă din comuna Mihail Kogălniceanu, suprafețele de teren proprietate privată a judeţului s-au schimbat. Astfel, 4.200 de hectare au rămas pe teritoriul administrativ al comunei Giurgeni provenit de la fosta S.C. Orizicola S.A. Giurgeni, 1.879,00 ha au trecut pe teritoriul administrativ al comunei Gura Ialomiţei și 2.617 ha pe teritoriul administrativ al comunei Vlădeni provenit de la S.C. Agroindustriala S.A. Vlădeni.

Prin hotărâri succesive adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, terenurile proprietate privată a judeţului Ialomiţa au fost concesionate pentru exploataţii agricole cât şi pentru folosirea lor în vederea înfiinţării unor parcuri eoliene şi/sau fotovoltaice în scopul producerii de energie electrică din surse regenerabile.

O suprafață de 495 de hectare de teren este scoasă la licitație în prezent de către Consiliul Județean, proiectul privind aprobarea concesionării acestei suprafețe din extravilanul comunei Giurgeni fiind discutat în cadrul ședinței C.J.. Cu majoritate de voturi, proiectul a fost adoptat.