comenzi la domiciliu cliseru.ro

APIA: Reguli noi pentru fermierii care vor subvenții

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
13/01/2015 | Locale Ialomita

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a postat, pe pagina oficială de internet www.madr.ro, proiectul unei Ordonanţe de Guvern pentru aprobarea schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, prin care fermierii sunt informaţi că, în perioada 2015-2020, vor trebui să respecte noi reguli pentru a beneficia de subvenţiile acordate prin A.P.I.A.

Astfel, fermierii trebuie să fie înscrişi în Registrul Unic de Identificare administrat de A.P.I.A., să depună cerere unică de plată în termen şi să îndeplinească o serie de reguli, dintre care menţionăm:

  • să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha; suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,1 ha;

  • fermierii care, în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată, au primit plaţi directe de peste 5.000 euro, să ateste cel putin calitatea de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

  • să declare toate parcelele agricole, cu excepţia celor care au suprafata mai mică de 0,1 ha si care însumate nu depăsesc 1 ha, precum si zonele de interes ecologic, care contribuie la aplicarea practicilor benefice pentru climă si mediu;

  • să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare si de contact actualizate si să notifice A.P.I.A. despre modificarea acestora, în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;

  • să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare si Control, procesate şi verificate, în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile, în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

  • să fie de acord ca datele personale și datele înscrise în cererea unică de plată despre suprafețe și animalele din exploataţie să facă obiectul controalelor administrative încrucișate cu bazele de date ale altor autorităti publice cu competente în gestionarea acestor tipuri de date;

  • să respecte normele de ecocondiționalitate stabilite prin legislaţia națională, în baza prevederilor art.93 si Anexei II la Regulamentul CE nr.1306/2013, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei;

  • să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care contin zone de interes ecologic, precum și a animalelor; aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel putin până la data de 1 decembrie a anului de cerere;

  • să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate; in cazul în care limitele parcelelor utilizate în comun nu sunt marcate în teren, fermierii pot fi sancționati proporțional pentru supradeclarare și/sau pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate;

  • să identifice, să declare și să delimiteze cu exactitate parcelele agricole în aplicația electronică GIS „IPA-ONLINE”, pusă la dispoziţie de către A.P.I.A. şi să utilizeze datele cadastrale disponibile.