APIA: Plăți PNDC1 vegetal

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în data de 11 martie a efectuat plăţi din buget naţional (B.N.), în valoare totală de 756 mil. lei (166,5 mil. euro), reprezentând Schema de plată naţională directă complementară, decuplată de producţie (PNDC1 vegetal) – Campania 2012, pentru un număr de 642.737 fermieri autorizaţi la plată pentru această schemă până în prezent.

Pentru anul 2012 cuantumul alocat schemei de plată PNDC1 este de 35 euro/ha, la care se aplică coeficientului de reducere liniară.

Precizăm că în cursul lunii decembrie 2012 au mai fost efectuate plăţi pentru PNDC vegetal în sumă de 166 milioane lei (36,5 mil. euro). Suma totală plătită până în acest moment este în valoare de 922 milioane lei (203,15 mil. euro), reprezentând un procent de 91,56% din suma alocată acestei scheme de plată pentru Campania 2012.

Plăţile se efectuează în lei, la cursul de schimb stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2012 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.294/01 din 29 septembrie 2012, respectiv 4,5383 lei pentru un euro.