APIA: plata în avans – Schema de Plată Unică pe Suprafaţă 2013

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomița informează că, începând cu data de 16 octombrie 2013, acordă plata în avans către fermierii care au depus cereri în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) – Campania 2013.

De acest avans vor beneficia toţi fermierii pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Cuantumul pentru plata SAPS – Campania 2013 este de 139.17 euro/ha, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specifice pentru orez care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, la care se va aplica un coeficient de reducere liniară care va asigura încadrarea in plafonul alocat de CE.

Având în vedere art. 1 al Regulamentului (UE) nr. 946/2013, plata în avans poate fi acordată în procent de până la 50% din valoarea totală a plăţilor directe, România acordă un avans de 61,00 euro/ha.

Plăţile se fac la cursul de schimb de 4,4620 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2013 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 285 din 29 septembrie 2013.

În cadrul campaniei SAPS 2013, România beneficiază de o  alocare financiară de 1.213.143.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru o suprafaţă de referinţă de 8.716.370 ha.

Menţionăm că anul acesta este prima dată când A.P.I.A. a efectuat plăţi în avans, în cuantum de până la 75% din suma cuvenită, fermierilor care au depus cereri de plată pe suprafaţă, în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală – Campania 2013: 211 ”Plăţi pentru zona montană defavorizată”, 212 “Plăţi pentru zone defavorizate – altele decât cele montane” şi 214 “Plăţi pentru agromediu”, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 65/2011 al Comisiei, de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control si a ecoconditionalitatii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală.

De acest avans au beneficiat toţi fermierii  care au solicitat sprijin în cadrul măsurilor Axei II, pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 65/2011.

Plăţile s-au efectuat la cursul de schimb de 4,4445 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31 decembrie 2012 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 01/03 din 04 ianuarie 2013.