comenzi la domiciliu cliseru.ro

APIA: Noutăți pentru fermieri

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
08/03/2013 | Locale Ialomita

Noutăți pentru fermieri – vizarea carnetelor de rentier, primirea cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă, plăți suprafață și zootehnie

Aproape 10.000 de fermieri au depus cereri de subvenţie pe suprafață, iar pe zootehnie sunt peste 1.800 de fermieri

director APIA ialomita
Stoian Florea. Director executiv APIA Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că, în perioada 1 martie – 31 august 2013, rentierii se pot prezenta la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Rentierul agricol trebuie să prezinte carnetul de rentier agricol; contractul de arendare; actul de identitate în original; document coordonate bancare (opţional); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată,  pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

De asemenea, din 1 martie a fost demarată campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă. Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 1 martie – 15 mai 2013, o singură cerere de plată. Pentru cererile de plată depuse începând cu data de 15 mai, se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 10 iunie 2013, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.

Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafaţă persoanele fizice şi/sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul. Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare. De asemenea, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR) pe toată suprafaţa fermei.

Un element important şi în Campania 2013 este aplicaţia IPA Online, prin intermediul căreia fermierii deja înregistraţi la APIA în campanile precedente, şi care intenţionează să solicite sprijin pe suprafaţă în anul 2013, prin acces la internet, pot să completeze electronic declaraţia de suprafaţă, să vizualizeze şi, după caz, actualizeze propriile parcele – aşa cum au fost digitizate în campania anterioară. De asemenea, fermierii îşi pot digitiza parcele noi prin identificarea pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA.

O altă noutate este faptul că, începând cu data de 27 februarie, au început plăţile pe măsurile de sprijin pe suprafaţă din bugetul naţional, cei 35 de euro, la care se alătură 53,88 de euro diferenţa de la SAPS-ul european, iar în luna martie încep plăţile, eşalonat, la zootehnie – oaie, capră şi bovină. Acești bani sunt pentru a se plăti subvenţia pe cererile depuse anul trecut.

În județul Ialomița, un număr de 9.988 de fermieri au depus cereri de subvenţie pe suprafață, iar la zootehnie sunt peste 1.800 de fermieri. Dintre aceştia, 558 de fermieri pe zootehnie au primit adeverinţă Credit APIA pentru a putea merge la bancă şi să li se acorde un împrumut.