APIA: Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomita informează că a încheiat convenţii privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii Măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine – anul II de angajament, sesiunea I de depunere.

Prin încheierea acestor convenţii, A.P.I.A. emite, la cererea solicitantului o adeverinţă prin care confirmă:

  • că solicitantul a depus în perioada 12 – 30 august 2013 cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine, aferentă anului II de angajament, sesiunea I de depunere;
  • suma în euro, reprezentând 50% din valoarea sprijinului solicitat de Beneficiar prin cererea de plată;
  • că solicitantul nu a făcut obiectul unui control la faţa locului în primul an de angajament;
  • că solicitantul nu are notificări de neconcordanţe şi /sau neconformităţi emise de către A.P.I.A. pentru cererea de ajutor depusă în anul I.

Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma cuvenită din Plăţile privind bunăstarea animalelor.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA si Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii garantează 80% din valoarea creditului contractat de fermier.

Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro

Menţionăm că Banca (creditorul) are dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe/acte doveditoare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare, stabilite de către Creditor şi aprobate de către Banca Naţională a României. Aici sunt incluse şi garanţii pe care Creditorul le poate solicita din partea Beneficiarului (fermierului).

Banca are obligaţia să informeze Beneficiarii privind obligaţia acestora de a suporta contravaloarea dobânzilor, diferenţelor de curs valutar, comisioanelor bancare şi de garantare ce decurg din aceste credite.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare si nebancare si Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plaţilor derulate prin A.P.I.A., Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plaţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.

Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, Banca trebuie să facă dovada că în perioada 2008-2012 a acordat credite beneficiarilor Axei I – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol si forestier, Axei III – Calitatea vieţii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale si Axei IV Leader din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.