APIA: Informații Măsura 215 – Bunăstarea animalelor

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomita informează fermierii solicitanţi ai plaţilor pentru Măsura 215 “Bunăstarea animalelor”că au obligaţia de a respecta normele privind ecoconditionalitatea în exploataţiile agricole pe care le administrează, în temeiul articolului 93 din Regulamentul 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr.165/94, (CE) nr.2799/98, (CE) nr.814/2000, (CE) nr.1290/2005 şi (CE) nr.485/2008 ale Consiliului, implementat în legislaţia naţională prin Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România.

În acest sens, pentru verificarea respectării normelor privind ecoconditionalitatea, în conformitate cu prevederile art.4 din Ordinul Ministrului Agriculturii nr. 620/2015 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art.33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015, solicitanţii plaţilor pentru Măsura 215 “Bunăstarea animalelor” au obligaţia de a completa si depune cererea unică de plată, indiferent dacă solicită la plată întreaga suprafaţă agricolă a exploataţiei sau doar o parte a acesteia.

De asemenea, în baza aceloraşi prevederi legale, fermierii care solicită plaţi pentru Măsura 215 “Bunăstarea animalelor” si nu utilizează suprafeţe agricole, au obligaţia de a depune cererea unică de plată, în scopul verificării respectării normelor privind ecoconditionalitatea.

Fermierii care nu respectă normele privind ecoconditionalitatea, în baza prevederilor art. 6 din Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, vor fi sancţionaţi prin reducerea plaţilor.

Informaţii suplimentare:

Legislaţia completă privind depunerea cererii unice de plată pentru anul 2015 poate fi consultată pe pagina oficială web a Agenţiei, la adresa http://www.apia.org.ro/ro/formular-cerere-unica-de-plata-legislatie.