APIA: Începând cu anul 2015, toate schemele de sprijin financiar direct vor fi acordate doar fermierilor activi

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Începând cu anul 2015, toate schemele de sprijin financiar direct vor fi acordate doar fermierilor activi, persoane fizice sau juridice/ grupuri de persoane fizice sau juridice care pot dovedi dreptul legal de a utiliza exploataţia si care desfăşoară, în cadrul exploataţiei lor, o activitate agricolă.

Potrivit unui proiect de ordin ce reglementează acordarea plăţilor directe în perioada 2015-2020, elaborat de M.A.D.R., fermierii care, în anul anterior de plată, au primit plăţi directe mai mici de 5.000 euro si care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei, sunt consideraţi fermieri activi (conform art. 9.4. – Reg. 1307/2013) si pot beneficia de plaţi directe.

Fermierii care în anul anterior de plată au beneficiat de plaţi directe de peste 5.000 euro trebuie să fie înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau să deţină actul normativ de înfiinţare, din care să reiasă activitatea agricolă. Pentru a beneficia de plăţi directe şi în perioada 2015-2020, aceştia trebuie să ateste cel puţin calitatea de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale, conform O.U.G. nr.44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe lângă excluderile de la plată impuse de U.E., România a propus excluderea de la plată a unor întreprinderi sau activităţi neagricole similare – firme/companii de construcţii, Regia Naţională a Pădurilor, administratori de păduri private, penitenciare, U.A.T.- uri (comune, municipii, oraşe, judeţe).

Totuşi, beneficiarii care, în anul anterior de plată, au primit plăţi directe de peste 5.000 euro şi se regăsesc pe lista excluderilor de la plată (gestionari de aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi terenuri destinate activităţilor de recreere sau alte întreprinderi cu activităţi neagricole) pot deveni fermieri activi dacă dovedesc că activitatea agricolă desfăşurată în exploataţia lor reprezintă principala lor activitate, prin copiile situaţiilor financiare anuale depuse la A.N.A.F, care trebuie depuse la A.P.I.A. până la data de 15 iulie a anului de cerere.

Prin excepţie, fermierii care se înregistrează la O.N.R.C. în anul depunerii cererii unice de plată si care prezintă documente din care reiese că au activitate agricolă nu trebuie să prezinte dovezile verificabile.

Potrivit proiectului M.A.D.R., beneficiarii plăţilor directe sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune sau locatari.

Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) şi/sau închiriat(e).

România a notificat către Comisia Europeană şapte categorii de plăţi directe care se acordă ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli în perioada 2015-2020:

  • Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
  • Ajutor naţional tranzitoriu (ANT);
  • Plata redistributivă;
  • Plata pentru practici agricole benefice pentru climă si mediu (plata pentru înverzire);
  • Plata pentru tinerii fermieri;
  • Schema de sprijin cuplat;
  • Schema simplificată pentru micii fermieri.