APIA eliberează adeverințe pentru cei care vor sa acceseze credite în sectorul zootehnic

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), Centrul Judeţean Ialomița, informează beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, la specia bovine, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia. Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare activităţilor curente, până la efectuarea, de către A.P.I.A., a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale.

vaciFondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor.

Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul A.P.I.A., la adresa www.apia.org.ro.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, A.P.I.A. va elibera o Adeverinţă de înregistrare a fermierului, prin care confirmă ca Beneficiarul a depus cererea de plată pentru PNDC sectorul zootehnic la specia bovine pentru anul 2013, că s-au efectuat verificările administrative asupra Cererii de solicitare a plătii naţionale complementare sector zootehnic, până la data emiterii Adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare, precum si numărul  de animale eligibile pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne. De asemenea, în adeverinţă se precizează că Beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii Adeverinţei, că Beneficiarul  a ataşat cererii toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare si că Beneficiarul îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul PNDC sectorul zootehnic schema decuplată de producţie în sectorul carne  la specia bovine, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Menţionăm că adeverinţele se eliberează numai pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne pentru dosarele complete, care au verificarea administrativă finală şi „Confirmare procesare R.N.E. – A.P.I.A.”.

Conform Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1412/2013, cuantumul de plată înscris în adeverinţă este de 300 lei pe cap de animal.

Recomandam potenţialilor beneficiari să îşi aleagă Creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare Bancă (creditoare), pentru a obţine condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale.

Banca trebuie să respecte nivelul costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi ROBOR 6M + 4%, respectiv între 6% si 9 %, inclusiv comisioanele aferente creditului de maximum 1%.

Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, Banca trebuie să facă dovada ca, în perioada 2008-2012, a acordat credite beneficiarilor Axei I – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol si forestier, Axei III – Calitatea vieţii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale si Axei IV – Leader din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️