APIA: Eliberare adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomita informează că eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plaţi privind bunăstarea animalelor – pachet b – păsări, sesiunea I de depunere – anul III de angajament, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la Băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenţie.

Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bancă şi Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro

Potrivit convenţiilor si actelor adiţionale încheiate, la solicitarea scrisă a fermierului, A.P.I.A. va elibera adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plaţi privind bunăstarea animalelor – pachet b – păsări,  sesiunea I de depunere – anul III de angajament prin care confirmă faptul că solicitantul a depus în perioada 16 octombrie–15 noiembrie 2014, cerere de plată pentru măsura specificată. Suma înscrisă în adeverinţă reprezintă valoarea celor trei deconturi justificative depuse din care va fi scăzută valoarea adeverinţei/adeverinţelor emise anterior .

În cazul neeliberării niciuneia din adeverinţele precizate, se poate elibera, la cererea solicitanţilor, o adeverinţă prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16 octombrie–15 noiembrie 2014, cerere de plata şi trei deconturi justificative aferente perioadei 16 octombrie2014 – 15 iulie 2015, cu excepţia beneficiarilor care au aplicat pentru efectiv mediu si care nu au obligaţia depunerii deconturilor justificative trimestriale. De asemenea, în adeverinţă se precizează dacă sancţiunile din anul/anii de angajament anterior/i au fost recuperate până la data emiterii prezentei adeverinţe.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare si nebancare si Agenţia de Plati si Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plaţilor derulate prin Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultură, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plaţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşii ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.