APIA: Eliberare adeverințe ANT

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomita informează beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, la speciile bovine si ovine/caprine, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN –  SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.

Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA la adresa: www.apia.org.ro.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, A.P.I.A. eliberează o adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă ca acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2015 si a solicitat ANT – sector zootehnic, schema decuplata de producţie, specia bovine, în sectorul carne si/sau ANT – sectorul zootehnic, schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine, precum si numărul de animale pentru care se solicită sprijin financiar. De asemenea, prin adeverinţă se confirmă faptul că beneficiarul a ataşat cererii toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Banca Creditoare acorda beneficiarilor, conform reglementarilor sale interne, credite/facilitaţi de finanţare in lei, pentru finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente în procentul stabilit prin regulile proprii din suma prevăzuta în adeverinţa eliberată de A.P.I.A.

Cuantumul per cap de animal pentru schema decuplata de producţie, specia bovine, în sectorul carne este de 300 lei/cap de bovina, iar cuantumul per cap de animal pentru schema cuplata de producţie, speciile ovine/caprine  este de 20 lei/cap de animal.

Fermierii care au accesat credite în baza adeverinţelor emise de A.P.I.A. pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2015 vor putea accesa credite pentru ANT în sectorul zootehnic de la aceeaşi bancă de la care au obţinut creditul anterior.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare si nebancare si Agenţia de Plăti si Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăti si Intervenţie pentru Agricultură, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.