APIA: Depunere declarații achiziție lapte

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează operatorii care achiziţionează lapte de la producători că, în conformitate cu art.151 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, până la data de 15 mai 2015, trebuie să depună declaraţia lunară privind cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în luna precedentă.

Declaraţia lunară va fi transmisă atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie.

Declaraţia în format electronic va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

  1. datele de identificare ale prim cumpărătorului de lapte;
  2. informaţiile referitoare la cantităţile de lapte achiziţionate lunar.

Declaraţia în format scris va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

  1. datele de identificare ale prim cumpărătorului de lapte;
  2. informaţiile referitoare la cantităţile totale de lapte achiziţionate lunar;
  3. Numele şi prenumele reprezentantului legal al prim cumpărătorului, semnătura şi ştampila.

Informaţiile referitoare la anexele 1 şi 2 pot fi vizualizate în secţiunea “Măsuri de piaţă”-subsectiunea “Relaţii contractuale în sectorul laptelui”.

Declaraţiile lunare obligatorii şi/sau solicitarea informaţiilor suplimentare se pot transmite prin e-mail la adresa [email protected].

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură atenţionează operatorii economici că orice întârziere în depunerea declaraţiilor lunare va fi sancţionată conform Legii nr.297/2013, art.14, pct. 2 (b), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.