APIA: Depunere cereri de plată pentru ajutorul de motorină

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăti si Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomita reaminteşte că, până la data de 31 iulie a.c. (inclusiv), se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate si utilizate aferente trimestrului II al anului 2014, la Centrul Judeţean A.P.I.A. din Slobozia, Bd. Chimiei nr.19.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru 2014 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate si utilizate în trimestrul respectiv, precum si documentele prevăzute de Ordinul M.A.D.R. nr. 1229/2013, cu modificările si completările ulterioare.

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoliîn funcţie de sectorul (vegetal, zootehnic si/sau îmbunătăţiri funciare) în care îşi desfăşoară activitatea.

Pentru sectorul vegetal, odată cu cererea trimestrială de plată se va depune si copia cererii unice pe suprafaţă sau documentul care atestă înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole.

Plata ajutorului de stat sub forma de rambursare se efectuează trimestrial în anul 2014, în limita cantităţilor maxime anuale aprobate prin Ordin M.A.D.R. În situaţia în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăti în cadrul schemei de ajutor de stat depăşeşte cantităţile maxime anuale, cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele.

Ajutorul de stat se acordă sub forma de rambursare a diferenţei dintre acciza standard si acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 de litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Valoarea se calculează în lei pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii, respectiv cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul valorii în lei a accizelor (în anul 2014, 1 euro = 4,7380 lei), respectiv 379,395 euro/1000 litri motorina.

Beneficiarii au obligaţia să utilizeze cantităţile de motorină achiziţionate cu acciza redusă strict în scopul destinat conform prevederilor legale. De asemenea, au obligaţia să notifice în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a structurii de culturi (în cazul în care cantitatea de motorină per ha este diferenţiată) si a suprafeţei totale, modificarea efectivului de animale/pasări/familii de albine/viermi de mătase sau a cantităţii de apă ori cazurile excepţionale apărute ca urmare a efectelor unor circumstanţe naturale pentru care s-a solicitat determinarea si acordarea ajutorului de stat.