APIA: Controale și supracontroale la faţa locului, în sectorul zootehnic

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomita informează că, în această perioadă, se desfăşoară controlul / supracontrolul la faţa locului, în exploataţiile de bovine, ovine şi caprine, pentru care au fost depuse cereri de solicitare a ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic pentru speciile ovine / caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine / caprine din zonele defavorizate, în anul 2014.

În cadrul controlului la faţa locului, echipele de control A.P.I.A. verifică următoarele elemente:

a)      existenţa efectivă a animalelor în exploataţie, inclusiv a celor care nu fac obiectul cererii depuse;

b)      respectarea, pentru animalele găsite la faţa locului, a celor 4 elemente ale sistemului de identificare (crotalii aplicate, paşapoarte în original, înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor – conform extrasului din ziua/preziua controlului, registrul individual al exploataţiei, completat la zi);

c)      existenţa documentelor justificative a altor evenimente (pierdere crotalii, forţă majoră, circumstanţe naturale);

d)     existenţa documentelor justificative pentru ieşirea din exploataţie, după caz.

Reamintim crescătorilor de animale că au obligaţia de a menţine în exploataţie animalele  pentru care s-a solicitat ajutorul specific, chiar dacă au fost controlaţi,astfel:

  • ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine 90 zile de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 18.09.2014 inclusiv;
  • ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate100 zile de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 28.09.2014 inclusiv;
  • ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate6 luni de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 21.12.2014 inclusiv.

Animalele găsite la control fără numere de identificare (crotalii), incorect identificate si cele care nu sunt găsite în urma controlului administrativ în exploataţie la datele obligatorii de retenţie mai sus specificate sunt animale nedeterminate, care generează penalităţi sau excluderi de la plată, după caz.

În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor A.P.I.A. pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin  care s-a solicitat primă pe cap de animal devine neeligibilă.

Precizăm că 28 septembrie 2014 este termenul limită până la care echipele A.P.I.A. vor efectua controlul la faţa locului – în exploataţiile de ovine şi caprine si 21 decembrie 2014 este termenul limită până la care echipele A.P.I.A. vor efectua controlul la faţa locului – în exploataţiile de bovine.

Comunicat de presă: APIA Ialomița (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Ialomița)