APIA: Cererile pentru prima pe cap de animal din specia ovine/caprine, până pe 18 mai

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Pentru a beneficia de plata naţională directă complementară – sector zootehnic, speciile ovine/caprine, producătorii agricoli ale căror exploataţii se află pe raza judeţului Ialomita trebuie să depună în perioada 9 aprilie – 18 mai 2012, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Ialomița, cu sediul în Slobozia, B-dul Chimiei nr.19, Cererile de solicitare a primei pe cap de animal din specia ovine/caprine pentru anul 2012, vizate de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

Pentru anul 2012, prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli o singură dată pe an, pentru femele ovine şi/sau femele caprine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 capete femele de ovine/ 25 capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;
  • efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei;
  • efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012;
  • cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.

Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, care vizează cererile solicitanţilor, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să fie funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei;

– să aibă cel puţin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnic sau medic veterinar.

A.P.I.A. Centrul Judeţean Ialomița pune la dispoziţia solicitanţilor cereri pretipărite. Acestea pot fi solicitate individual, prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

Cererile pot fi completate şi online, prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru producătorii agricoli care solicită prima pe cap de animal pentru un efectiv mai mare de 500 capete femele ovine/caprine.