APIA: Campanie depunere cereri unice de plată 2015

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Judeţul Ialomița s-a situat pe primul loc în țară, în ceea ce priveşte procentul de cereri unice de plată depuse.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomița informează fermierii ialomiţeni că, la termenul limită de depunere cereri unice de plată 2015 fără penalități, 15 iunie 2015, judeţul Ialomița s-a situat pe primul loc în țară, în ceea ce priveşte procentul de cereri unice de plată depuse:

9606 cereri in Campania 2015 raportat la 9751 cereri in Campania 2014 (98,51%), respectiv suprafaţa agricola solicitata la plata, digitizata in aplicaţia IPA-online: 346.350 ha in Campania 2015 raportat la 348.217 ha in Campania 2014 (99.46%).

Amintim celor interesaţi ca, în condiţiile prevederilor Art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, cererile unice de plată (inclusiv modificări, corecturi, actualizări etc.) pot fi depuse si după data de 15 iunie, timp de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1 % pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 iunie.

La depunerea cererii unice de plată, solicitanţii trebuie să prezinte documentele care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum si a animalelor.

Nerespectarea de către beneficiarii A.P.I.A. a normelor privind ecocondiţionalitatea determina aplicarea de sancţiuni, in conformitate cu prevederile art. 39 si 40 din Regulamentul delegat (UE) nr.640/2014.

Informaţii suplimentare:

Legislaţia completă în ce priveşte depunerea cererii unice de plată pentru anul 2015 poate fi consultată pe pagina oficială web a Agenţiei, la adresa http://www.apia.org.ro/ro/formular-cerere-unica-de-plata-legislatie.