APIA: Campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă.

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) demarează astăzi, 3 martie 2014, Campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii ialomiţeni sunt aşteptaţi să depună la Centrele locale A.P.I.A. Ialomita – Slobozia, Urziceni, Feteşti, Cazanesti, Tandarei, Fierbinti-Targ – în intervalul 3 martie-15 mai 2014, o singură cerere de plată.

Pentru cererile de plată depuse începând cu data de 16 mai, se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 9 iunie 2014, cererea de plată nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.

Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafaţă persoanele fizice şi/sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul.

Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare.

De asemenea, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR) pe toată suprafaţa fermei.

Un element important şi în Campania 2014 este aplicaţia IPA Online, prin intermediul căreia fermierii deja înregistraţi la A.P.I.A. în campanile precedente şi care intenţionează să solicite sprijin pe suprafaţă în anul 2014, prin acces la internet, pot să completeze electronic declaraţia de suprafaţă, să  vizualizeze şi, după caz, sa actualizeze propriile parcele – fată de parcelele digitizate si/sau controlate pe teren în campania anterioară. De asemenea, fermierii îşi pot digitiza parcele noi, prin identificarea pe ortofoto-planurile disponibile în baza de date (LPIS) a A.P.I.A.

Aplicatia IPA Online pune la dispoziţia fermierilor rezultatele controalelor pe teren din anii anteriori precum si avertizări privind calitatea digitizării parcelelor agricole si avertizări privind respectarea anumitor cerinţe de eco-conditionalitate. Totodată, aplicaţia IPA Online informează fermierul dacă parcelele digitizate sunt situate în zone eligibile pentru plăţile compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală.

Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️