APIA: ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomita informează fermierii ialomiţeni ca, in data de 15.07.2015, a fost publicat in Monitorul Oficial  Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr.1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Potrivit actului normativ, cantităţile maxime anuale de motorina pentru care se acorda ajutor de stat sub forma de rambursare in sectorul producţiei primare de produse agricole pentru lucrări mecanizate in agricultura, respectiv in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, sunt cele prevăzute in anexa la H.G. nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura.

Ajutorul de stat sub forma de rambursare se acorda ca diferenţa dintre rata accizei standard de la titlul VII – Accize si alte taxe speciale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si rata accizei reduse prevăzuta la art.2 alin.(2) din H.G. nr.1174/2014.

In cazul in care cantităţile de motorina pentru care se solicita plaţi in cadrul schemei de ajutor de stat depăşesc cantităţile prevăzute in anexa la H.G. nr.1174/2014, cuantumul plaţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele prevăzute in anexa.

Beneficiarii ajutorului de stat sub forma de rambursare sunt cei prevăzuţi in cuprinsul dispoziţiilor art.4 din H.G. nr.1174/2014.

Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai schemei, daca in termen de 60 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanţare, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale de acordare a ajutorului de stat prin rambursare, se autorizează ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform O.U.G. nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile autorizate si întreprinderile familiale, cu modificările si completările ulterioare.

Precizam ca termenul de depunere al cererii de acord prealabil este de 15 zile lucrătoare de la data publicării O.M.A.D.R. nr.1272/2015.