APIA: Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomita informează producătorii agricoli că mai pot depune cererea de acord prealabil pentru anul 2014, pentru acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, în perioada 5 mai 2014 – 10 iunie 2014, inclusiv.

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea:

 • a) să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al A.P.I.A. (să deţină ID fermier);
 • b) să fie înscrişi în evidenţele A.P.I.A. cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz;
 • c) să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi solarii), după caz;
 • d) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
 • e) suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
 • f) să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
 • g) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursarea diferentei de acciză se depune la centrul judeţean A.P.I.A. sau al municipiului Bucureşti, pe raza căruia este situată exploataţia agricolă pentru care se solicită ajutorul de stat, sau centrul A.P.I.A. unde a fost depusă cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă ori cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură aprobată prin H.G. nr.408/2010, însoţită de:

 • a) copie de pe cartea/buletinul de identitate a reprezentantului legal/ administratorului, după caz;
 • b) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
 • c) adeverinţă de la Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi/sau solarii), după caz;
 • d) copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
 • e) anexele nr. 4, 5 sau 6 la O.M.A.D.R. nr.1229/2013, cu modificările si completările ulterioare, după caz, privind: lista suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată/efectivul mediu anual de animale/păsări/familii de albine/cutii viermi de mătase şi/sau cantitatea de apă pentru irigaţii aferente anului agricol 2013 – 2014 (10 octombrie 2013 – 30 septembrie 2014);
 • f) dovada că nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;
 • g) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrele A.P.I.A. judeţene sau al municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.