APIA: 15 iulie, termenul pentru depunerea cererilor de sprijin acordat producătorilor de lapte și carne de vită

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomita reaminteşte potenţialilor beneficiari că 15 iulie 2013 este ultima zi în care pot depune cererile de plată aferente anului 2013, în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate”, finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescătorii de vaci de lapte şi/sau de bivoliţe de lapte şi/sau de taurine din rase de carne şi/sau metişii cu rase de carne.

Solicitanţii trebuie să depună o cerere per beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute (cu cod de exploataţie înregistrat în RNE al A.N.S.V.S.A.), la centrul judeţean A.P.I.A. pe a cărui rază teritorială se află exploataţia cu cel mai mare număr de animale.

Condiţii de acordare generale:

  • exploataţiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2007 – 2013;
  • bovinele din exploataţiile pentru care beneficiarul solicită ajutor specific sunt identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE;
  • deţin registrul individual al exploataţiei, actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000;
  • bovinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

A.P.I.A. pune la dispoziţia beneficiarilor cereri pretipărite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie înscris în RNE.

Cererea trebuie însoţită de următoarele documente:

Documente generale – indiferent de tipul schemei pentru care solicită ajutor specific:

a) copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrului şi comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală/carte de identitate, după caz;

b) copie de pe paşaportul fiecărui animal care trebuie să fie pe numele persoanei care solicită sprijinul, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

c) dovada înregistrării  în Registrul Unic de Identificare (RUI) al APIA (va fi eliberată de către angajaţii APIA odată cu cererea pretipărită);

d) adeverinţa emisă prin proceduri SNIIA de către medicul veterinar de libera practică împuternicit, care atestă ca bovinele deţinute în exploataţie sunt cuprinse  în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

e) copie document coordonate bancare.

Documente specifice, în funcţie de schema de plată pentru care se solicită ajutorul specific:

a) pentru vaci de lapte se va depune şi dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte (va fi eliberată de către angajaţii A.P.I.A.);

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate precum şi nerespectarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale, în conformitate cu prevederile O.M.A.D.R. nr. 187/2011 si O.M.A.D.R. nr. 174/2013.

        Informaţii suplimentare:

        Condiţiile de acordare specifice fiecărei categorii de animale

        Pentru vacile de lapte:

  • beneficiarii sunt înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;
  • solicită ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar;
  • vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor (16.07.2013-15.01.2014), la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere;
  • vacile de lapte pentru care se va solicita ajutorul specific au cel puţin un produs (viţel) identificat şi  înregistrat în RNE până la termenul limită de depunere al cererilor.

Ajutorul specific pentru vaci de lapte se acordă anual.

 

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️