Anunţ public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

SC DMC PREST SRL, titular al proiectului „Construire spatii comerciale si service auto” anunţa publicul interesat asupra luării deciziei de etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire spatii comerciale si service auto” propus a fi amplasat in mun.Slobozia, tarlaua 486/1, Parcela 18, Lot nr.2, jud. Ialomiţa

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,m\l, in zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomița