Anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

SC NADENKA SRL,  titular al proiectului “CONSTRUIREA UNEI PLATFORME BETONATE, AMPLASARE SPALATORIE AUTO DEMONTABILA SI IMPREJMUIRE TEREN” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de  etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIREA UNEI PLATFORME BETONATE, AMPLASARE SPALATORIE AUTO DEMONTABILA SI IMPREJMUIRE TEREN ” propus a fi amplasat in mun.Urziceni, str.Regele Ferdinand, nr.93, jud. Ialomita

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului  Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita