Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL, titular al proiectului „construire rampă deșeuri – în cadrul complexului agricol cercetare, sortare, cercetare, prelucrare, uscare și depozitare seminţe„, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : „construire rampa deseuri-in cadrul complexului agricol cercetare, sortare, cercetare, prelucrare, uscare si depozitare seminţe” propus a fi amplasat in loc. Sinesti, str.Sos Bucureşti- Urziceni, nr.40, jud.Ialomita

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu.nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.